coronavirus

Informasjon om koronavirus for Loppa kommune

12.03.20

Loppa kommune gjennomfører en rekke smitteverntiltak for å beskytte befolkningen mot coronasmitte. 

Loppa kommune

Høring og offentlig ettersyn – Kommuneplanens arealdel 2020-2030 for Loppa kommune

08.04.20

OPPDATERT HØRINGSFRIST - 27.05.2020

Formannskapet i Loppa gjorde i møte 10.03.2020 følgende vedtak i sak 20/20 Arealplan for Loppa kommune - førstegangsbehandling: 

coronavirus

03.04.2020 - ingen påviste tilfeller av koronavirus i Loppa kommune.

03.04.20

Per 03.04.2020 kl 14:30 har ingen fått påvist koronasmitte i Loppa kommune.