coronavirus

Koronavaksine i Loppa

Kommunen har nå tatt kontakt (telefon/sms) med alle som er registrert i Loppa med kjent telefonnummer som skal vaksineres (født før 2004, uansett hvilken prioriteringsgruppe) for å tilby første vaksinedose.

Er du blitt forbigått? Oppholder du deg i kommunen og ønsker vaksinen?  Vi ber deg om at du sender e-post til kommunelegen@loppa.kommune.no, sms til koronatelefon 90220591 eller ringer legekontoret på telefon 78453050.

Informasjonen vi trenger fra deg er:

- Navn
- Fødselsnummer
- Telefonnummer
- Adresse/oppholdssted

coronavirus

En person har testet positiv for Covid-19 i Loppa kommune

PCR test bekrefter at person som testet positiv på hurtigtesten i går, 28.07.21 er smittet av Covid-19.

Smittesporing er avsluttet, smittekilden er påvist i utlandet.

Nesten alle nærkontaktene er beskyttet av vaksine og holder seg til smittevernreglene.

Vi antar at det ikke er noen nye smittetilfelle knyttet til denne hendelsen.

standardbilde-loppa

Sykehjemmet og Parkveien bofellesskap trenger støttekontakter

30.07.21

Støttekontakt er en betegnelse på en person som gir andre assistanse, støtte og oppfølging på fritiden. Hjelpen er tilpasset den enkelte og målet er en meningsfull fritid i samvær med andre. Oppdraget er som regel noen timer pr. uke.

standardbilde-loppa

Nett og telefon ute av drift ved Loppa Folkebibliotek

28.07.21

Ved henvendelser til Loppa Folkebibliotek bes dere ringe Linda Nuth på tlf 99 16 38 42