Influensavaksine

Influensavaksine 2019

Influensavaksinering i Loppa kommune:

Influensavaksine anbefales til personer i risikogruppene.
Pneumokokkvaksine anbefalt revaksinering etter 10 år.

Pris influensavaksine kr. 84,- (+ 56,- enkel kontakt)

Pneumokokkvaksine kr. 360,- (+ 56,- enkel kontakt)

Øksfjord Helsesenter
Torsdag 17.oktober           kl.11.00 - 12.00
Fredag 18.oktober             kl.11.00 - 12.00
Onsdag 23.oktober           kl.11.00 - 12.00
Onsdag 30.oktober           kl.11.00 - 12.00

Helsekontoret Bergsfjord
Tirsdag 05.november        kl.10.30 - 12.00

Grendehuset i Sør-Tverrfjord
Tirsdag 29.oktober          kl. 11:00 - 13:00

Helsehuset Nuvsvåg
Onsdag 16.oktober           kl. 11.00 - 12.00
Onsdag 30.oktober           kl. 10:00 - 11:00

Du trenger ingen timebestilling for vaksinering disse dagene!
For andre tidspunkt, kontakt legekontoret for timebestilling.


Hvem bør vaksinere seg?

Vaksineanbefalingene fra Folkehelseinstituttet baserer seg hovedsakelig på anbefalinger fra SAGE Working Group on influenza and immunization, Verdens helseorganisasjon (World Health Organization, WHO) og Det europeiske smittevernbyrået (European Center for Disease Prevention and Control, ECDC). I tillegg er anbefalinger fra andre land og sentrale publikasjoner vedrørende målgrupper og influensavaksine vurdert.

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.                  

 

Før vaksinasjon med ikke-levende influensavaksine

Vaksinen skal ikke tas av mennesker som:

 • Har akutt infeksjon med feber over 38 °C.
 • Har hatt alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine.
 • Har hatt alvorlige straksallergiske reaksjoner mot egg.
 • Har kjent allergi mot andre innholdsstoffer i vaksinen.
 • Er under 6 måneder, fordi sikkerhet og effekt av vaksinen hos så små barn ikke er undersøkt.

 

Etter vaksinasjon

De fleste barn og voksne får liten eller ingen reaksjon etter vaksinasjon. Feber over 39 grader og/eller nedsatt allmenntilstand kan være tegn på alvorlig sykdom og behøver ikke være en reaksjon på vaksinen. Kontakt derfor alltid lege hvis du er bekymret.

 

Bivirkninger

Mulige bivirkninger av ikke-levende influensavaksine:

 • Lokalreaksjoner med rødhet, ømhet og/eller hevelse på stikkstedet (5-20 %).
 • Allmennsymptomer med feber, muskelsmerter og generell uvelhetsfølelse (1-10 %).
 • Allergiske reaksjoner (meget sjelden).

Hyppigheten av bivirkninger kan variere med vaksinetype og preparat.

Hvis du lurer på om du har opplevd en bivirkning av vaksinen, ta kontakt med helsestasjonen/legekontoret der du vaksinerte deg. Du kan også finne en fullstendig oversikt over mulige bivirkninger på nettsidene til Statens Legemiddelverk

Mer informasjon på www.fhi.no