standardbilde-loppa

Informasjon om barnevernstjenesten

  • Barneverntjenesten er stengt for publikum, all kontakt foregår per telefon: 78 45 32 53
  • Bekymringsmeldinger sendes i hovedsak per post, men kan også ringes inn.
  • Kontakt i aktive saker ringes inn.
  • Oppsatte møter som kan gjennomføres over telefon/bilde/lyd, vil i utgangspunktet gå som planlagt.
  • COS-P i gruppe og individuelt utgår, og det vil bli satt opp nye møter/nye avtaler på et senere tidspunkt.
  • Akutthenvendelser (fare for liv og helse, barn som står uten omsorgspersoner mm.) gjøres til barnevernvakt: 45 39 69 08