standardbilde-loppa

Informasjon om barnevernstjenesten

  • Bekymringsmeldinger sendes i all hovedsak per post, men kan også ringes inn eller gis under samtale med saksbehandler.

 

  • Alle møter kan gjennomføres fysisk, så fremst nasjonale smitteverntiltak følges.

 

  • COS-P i gruppe og individuelt utgår, og det vil bli satt opp nye møter/nye avtaler på et senere tidspunkt.

 

  • For akutte henvendelser ved ubetjent kontor - hvor du eller noen du er bekymret for utsettes for vold, seksuelle overgrep, foreldre som ruser seg, omsorgssvikt, kjønnslemlestelse eller tvangsekteskap, ta kontakt med barnevernvakten på telefonnummer 453 96 908.

 

  • Alarmtelefon for barn og unge: 116111.