standardbilde-loppa

Informasjon om coronavirus

Coronavirus er nå mistenkt flere steder i Norge. Det gir influensalignende symptomer.

Når skal man mistenke coronavirus infeksjon?

koronavirus NO

For information in other languages, press here.

 

 

Dersom man har symptomer på forkjølelse/influensa eller har vært i kontakt med noen som er smittet med coronavirus, så skal man ringe til
fastlegen tlf: 78 45 30 50 eller ringe til legevakta tlf: 116117
. Du skal IKKE møte opp på legekontoret/helsesenteret.


Legestasjonen følger retningslinjene til Folkehelseinstituttet.
Oppdatert informasjon om status i coronavirus situasjonen i Norge finnes på folkehelseinstituttet sine hjemmesider: https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/