standardbilde-loppa

Til foreldre og foresatte med elever på Høgtun skole

Informasjon om delvis gjenåpning av Høgtun skole

Fra 27. april gjenåpner 1. - 4. trinn i grunnskolen og skolefritidsordninger.

Forutsetningen er at dette kan gjøres på en smittevernfaglig trygg måte. Det skal være trygt å sende barn og unge på skolen, og det skal være trygt for de ansatte på skolen å gå på jobb.

Målet er at alle elever skal komme tilbake til skolen før sommerferien.

Les mer her: