coronavirus

Informasjon om koronavirus for Loppa kommune

Loppa kommune gjennomfører en rekke smitteverntiltak for å beskytte befolkningen mot coronasmitte. 

Korona-viruset sprer seg raskt, og nye tiltak gjennomføres daglig, både lokalt og nasjonalt. For oppdatert informasjon om nasjonale tiltak og nasjonale råd for å bremse smitten, tilrår vi at Loppas befolkning følger norske myndigheters anbefaling på www.helsenorge.no

 

Det bes om at man tar særlig hensyn ved besøk på butikker i Loppa kommune. Gjennomfør god håndhygiene før, og etter butikkbesøk.  
Er du hjemme i karantene, kan du ikke gå i butikkene selv. Legekontoret/kommunen kan i samråd med deg vurdere hvem som kan hjelpe til med å gjøre nødvendige innkjøp for deg, for eksempel en nabo eller andre.

Vi trenger at dere er med på vår felles dugnad for å hindre smittespredning.

  • Det betyr at du ikke bør gå på fest. Vil du gå på fest - gjør det digitalt.
  • Du bør ikke møte venner på samme måte som før. Snakk sammen via telefon, finn hverandre gjennom digitale plattformer.
  • All kontakt med andre mennesker må begrenses. Hold minst 1 meter avstand. Ha god håndhygiene. Vær bevist på hvor du beveger deg.

 


Loppa kommune kommer med oppdatert informasjon om tiltak fortløpende.

Ved spørsmål ta kontakt på postmottak@loppa.kommune.no
eller telefon 78 45 30 00.