Brannvesenet

Informasjon om Loppa Brann- og Feievesen

Brannvesenet ledes av brannsjef Nils Eivind Erisken og brannmester/feiersvenn Magnor Kårsgård.

Loppa Brann- og Feievesen er et deltidsbrannkops. Brannvesenet står for den stående beredskapen, for kommunens innbyggere og i forbindelse med brann og ulykker i Loppa kommune. Hovedstasjonen er i Øksfjord, med depot i Nuvsvåg, Bergsfjord og Sør-Tverrfjord/Sandland.
 

Utover utsyr som brukes i forbindelse med brann og reding, så har brannvesnet utstyr til å kunne håndtere akutt forurensing på land og til sjø/vann/elver, samt utstyr i forbindelse med snøskred.