standardbilde-loppa

Til foreldre og foresatte med barn i barnehage og SFO

Informasjon vedrørende betaling for barnehage og SFO ved stenging av tjenestene.

Når barnehager og SFO er stengt så kan ikke kommunene kreve betaling for det.

Det betyr at foreldre ikke skal betale for de dagene deres barn ikke har hatt et tilbud.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

 

Faktura for mars skal betales som normalt innen forfall.

De som ikke har et tilbud i perioden på grunn av stenging, får dette betalt tilbake eller får redusert faktura for april eller mai.