standardbilde-loppa

Nyttige lenker

04.05.17

Her finner du nyttige lenker til arbeidet med bosetting av flyktninger.

standardbilde-loppa

Visjon for vårt arbeid

20.04.17

Norsk forvaltning er bygd opp på likhetsprinsippet. Alle skal behandles likt ut fra deres behov. I startfasen har flyktninger noen språklige utfordringer, noe som medfører behov for ekstra hjelp.

standardbilde-loppa

Introduksjonsordningen

03.04.17

Vedtatt i kommunestyret 24.11.15, sak 54/15.