standardbilde-loppa

Jodtabletter for beredskap hos Loppa kommune

Ved atomhendelser er det spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar jodtabletter. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler deg å ha jodtabletter hjemme. Jod skal bare tas etter råd fra myndighetene, og vil da gjelde for personer under 40. Jodtabletter kan kjøpes reseptfritt på apotek.

Loppa kommune har et beredskapslager med jodtabletter tilgjengelig for utsatte grupper ved behov (Barn under 18 år, gravide og ammende). Dersom myndighetene anbefaler bruk av jod, vil kommunen sende ut SMS til alle innbyggere med beskjed om å hente jodtabletter til utsatte grupper. Jodtablettene må tas innen 12 timer etter utsendt varsel.

Under skoletid/barnehagetid kan jodtablettene gis til barna av ansatte eller helsepersonell, og vi trenger derfor samtykke fra foresatte før en evt. hendelse. Om noen ikke har mottatt skjema, ta kontakt med rektor eller barnehagestyrer.

Les mer om jod ved atomulykke hos https://dsa.no/atomberedskap/jodtabletter

Informasjon om jodtabletter på flere språk: https://dsa.no/atomberedskap/jodtabletter/informasjon-om-jodtabletter-pa-flere-sprak


Utleveringssteder:
Øksfjord/Øksfjordbotn – Høgtun skole, 9550 Øksfjord
Nuvsvåg/Tverrfjord – Sanitetshuset, 9582 Nuvsvåg
Bergsfjord – Bergsfjord oppvekstsenter, 9580 Bergsfjord
Sandland/Sør-Tverrfjord – Sandland skole, 9585 Sandland