Faktaopplysninger

Loppa kommune ligger sørvest i Finnmark med sin kystlinje ut mot nordishavet. Kommunen grenser i sydvest mot Kvænangen i Troms fylke, og i øst og syd mot Alta kommune.

Loppa Kommune har i overkant av 1000 innbyggere og befolkningen er spredt på 11 steder eller  grunnkretser som SSB bruker i sin statistikk., hvorav over halvparten bor i kommunesenteret Øksfjord. Nuvsvåg, Bergsfjord og Sandland er de andre litt større stedene. Øksfjord ligger på østre side helt ytterst i Øksfjorden. FV882 forbinder kommunen med E6.

 

Kart Loppa komune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høsten 1986 fikk Øksfjord helårsvei da den 4252 meter lange tunnelen fra Skarberget til Storvik ble åpnet. Øksfjord er ikke bare kommunesenteret, men også kommunikasjons-sentret i kommunen. Samferdselstilbudet er bygget opp omkring bruk av båt og består av ferger, hurtigbåter, hurtigruten og lokalbåter.
Hurtigruta anløper stedet daglig både på nord- og sørtur. Hurtigbåten går tur-retur Hammerfest 5 dager i uken via bl.a. Hasvik på Sørøya og Altafjorden. Det er flere daglige fergeavganger til Hasvik og Tverrfjord (for videre med bil/buss til Nuvsvåg), samt daglige avganger til Bergsfjord/Sør-Tverrfjord.

For ruteopplysninger se Boreal Transport og Fjord1.  Det er god kommunikasjon med Alta hvor den nærmeste lstamflyplass ligger. Det er mulig å reise med buss de 12 milene til Alta flere dager i uken. Det finnes også en småflyplass på Hasvik.

Befolkningsutvikling - de siste 5 år

Loppa kommune -folketall etter grunnkrets og tid.

 

2010

2011

2012

2013

2014

 

Personer

Personer

Personer

Personer

Personer

Øksfjord

626

625

623

633

623

Øksfjord østre

19

21

22

21

24

Øksfjordbotn

30

28

30

28

25

Øksfjord vestre

16

17

17

17

15

Nuvsvåg

158

154

155

141

114

Bergsfjord

128

131

139

128

114

Langfjordhamn og Sør-Tverrfjord

32

32

30

27

29

Sandland

60

55

55

55

55

Loppa

6

6

6

6

6

Skavnakk

7

5

5

5

5

Brynilen

5

4

4

4

5

Uoppgitt grunnkrets

..

..

1

5

12

 

 

 

 

 

 

Folketall i alt

1087

1078

1087

1070

1027

Kilde: Statistikkbanken, SSB