Øksfjord uten vann

Koking av drikkevann p.g.a. feil med UV anlegg på Sandland

Det er feil med UV anlegg på den kommunale vannforsyningen til Sandland skole og boenheter innenfor skolen.

Det anbefales å koke drikkevannet inntil videre.   Ny beskjed blir gitt når feilen er utbedret.