Loppa kommune digitaliserer utsendelse av faktura

20.04.21

Loppa kommune er i ferd med å gjennomgå sine tjenester med sikte på økt bruk av digitale verktøy.  

Dette gjøres for å effektivisere og å redusere kostnader. Vi starter nå med digitalisering av utgående faktura til kunder.