standardbilde-loppa

Leie av kommunale lokaler til konfirmasjon

17.01.20

Loppa kommune minner om at søknadsfristen for å leie kommunale lokaler til vårens konfirmasjon er 01.02.20.

Leie av kommunale lokaler

Retningslinjer for leie av kommunale lokaler

23.01.17

Formannskapet vedtok i møte 1. februar 2011 nye retningslinjer for utleie av grendehus og andre kommunale lokaler.

Alkohol

Alkoholbruk og alkoholservering i kommunale lokaler

12.11.18

Bruk og servering av alkohol i allment tilgjengelige lokaler er i første rekke regulert av Alkoholloven av 2.juni 1989 nr. 27.

Nerstranda

Utleie av Nerstranda i Øksfjord

15.02.17

Servicekontoret er ansvarlig for utleie av fellesarealet (kantine/møterom) på Nerstranda.

Picasa 3.0

Utleie av Øksfjord samfunnshus

15.02.17

Servicekontoret er ansvarlig for utleie av samfunnshuset i Øksfjord.

Nuvsvåg skole

Utleie Nuvsvåg grendehus, gymsal og basseng

15.01.13

Nuvsvåg Husflidslag er ansvarlig for all utleie av grendehuset i Nuvsvåg. Husflidslaget organiserer også utleie/bruk av gymsal og basseng.