Smittevernplan

12.03.20
Nuvsvåg

Reguleringsplan for "Klubben" Samuelsnes i Nuvsvåg

06.06.17

PLANBESKRIVELSE:
Planområdet ligger på Samuelsnes i utkanten av Nuvsvåg i Loppa kommune og i sin helhet på nordre del av eiendommen "Klubben".

Reguleringsplaner

Areal- og reguleringsplaner

15.12.16

Areal- og reguleringsplaner i Loppa kommune.

standardbilde-loppa

Kommuneplan samfunnsdel 2016-2027

23.11.16

Arbeidet med kommuneplanen har vært et viktig arbeid i inneværende kommunestyreperiode.