Øksfjord uten vann

Koking av drikkevann p.g.a. feil med UV anlegg på Sandland

06.08.20

Det er feil med UV anlegg på den kommunale vannforsyningen til Sandland skole og boenheter innenfor skolen.

Det anbefales å koke drikkevannet inntil videre.   Ny beskjed blir gitt når feilen er utbedret.

 

renovasjon

Melding fra VEFAS IKS

05.08.20

 

 

standardbilde-loppa

Biblioteket stengt torsdag 23. juli.

23.07.20

Biblioteket er dessverre stengt i dag torsdag 23. juli. Dette pga. sykdom.

Viktig informasjon om skoleskyss fra mandag 27. april

27.04.20

Det ordinære busstilbudet - både skolebusser og rutebusser - vil gå tilnærmet som normalt i Troms og Finnmark fra og med mandag 27. april.

Fra samme dag gjenåpner skolene for 1. - 4. klasse (grunnskolen) og yrkesfag VG2 og VG3 (videregående skole)

Mer informasjon her: