coronavirus

Kommunelegen anbefaler alle å bruke munnbind på fergene og holde avstand

Det har kommet bekymringsmelding fra reisende om at folk sitter for tett på hverandre under reiser med fulle ferger i kommunen. 

Kommunelegen har vært i kontakt med Borealis etter en bekymringsmelding fra reisende om at folk sitter for tett på hverandre i fergene. Borealis hadde tatt kontakt med myndighetene for å få dispensasjon slik at reisende kunne bli sittende i bilen, men det er fortsatt ikke lov.

Vi ber derfor om at reisende er påpasselig med å sitte i kohorter med to meter avstand til andre, samt å oppholde seg utendørs hvis mulig og å alltid bruke munnbind som anbefalt i de innstrammede smittevernsanbefalinger fra regjeringen hvis avstandsreglene ikke kan følges.

Takk for at dere hjelper hverandre.