coronavirus

Covid-19 situasjonen i fylket truer tryggheten i helsevesenet

Kommunene i hele regionen innfører tiltak mot alvorlig smittesituasjon

Kommunelegene i Troms og Finnmark oppfordrer sterkt til en samlet innsats for å redusere koronasmitten i samfunnet.

Kommunelegene i Troms og Finnmark har hatt flere møter med statsforvalteren, FHI, helsedirektoratet og helseforetaket om den nåværende koronasituasjonen.

Vi er alle bekymret fordi helsevesenet både i kommunene og sykehusene er under sterkt press.
Sykehusene må avlyse viktige, planlagte operasjoner fordi kapasiteten ikke strekker til da også andre enn bare intensivavdelingene er opptatt av koronapasienter. De fleste pasientene med Covid-19 på intensivavdelingene er uvaksinerte personer i middelalderen eller eldre som har fått andre vaksinedose våren 2021 og ikke enda har fått 3.dose. Problemet er at også yngre pasienter som allerede er på respirator vil måtte bruke respirator noen ganger over både uker og måneder. Vinteren har akkurat begynt og vi forventer økning av andre luftveisinfeksjoner også. 

Økning av vaksinedekningen er den essensielle og eneste bærekraftige tiltaket for å stabilisere situasjonen. Kommunelegen ber derfor alle å la seg vaksinere som anbefalt. 

Statsforvalteren ber oss å kommunisere dette godt ut til befolkningen, og regionalt samkjøre tiltak fra forskjellige kommuner fordi vi alle er i samme situasjon når det gjelder bruk av spesialisthelsetjenesten. UNN har for eksempel nesten 50 utskrivningsklare pasienter som ikke kan mottas av kommunene fordi de kommunale helsevesener sliter med både personalmangel og sykefravær fra ulike smitter i samfunnet (ikke bare korona, men andre luftveissykdommer).
Smitten rammer spesielt små kommuner på et øyeblikk. Dette opplever vi allerede i Loppa, ved at bare et lite utbrudd (som vi kjenner til) utløser at vi må omplassere helsepersonell og for eksempel stenge dagsenteret.

Hvis de generelle anbefalingene fra kommunene som er støttet fra FHI og statsforvalteren ikke blir etterfulgt og situasjonen ikke snur kan anbefalinger endres til strengere forskrifter.. 

Kommunelegene i Loppa vil med dette også sterkt anbefale å:

 • holde seg hjemme også hvis man bare har lette symptomer, samt å teste seg snarlig (ring legekontoret 78453050). Det gjelder også for fullvaksinerte personer.
 • redusere antall kontakter(spesielt hvis du tenker at du eller husstandsmedlemmene dine kunne ha vært utsatt for smitte i løpet av de siste 10 dager), vurdere hjemmekontor, unngår for mange arrangementer osv.
 • unngå nærkontakter (mindre enn 2m lengre enn 15min, fysisk kontakt, eller kontakt med kroppsvæske)
 • holde avstand 
 • bruke munnbind innendørs eller hvis du kan ikke holde 2 meter avstand (f.eks. i butikken, på jobb, på offentlig transport)
 • ta vaksinen som anbefalt slik at du reduserer sannsynlighet for at du smitter andre, samt at du unngår selv å bli veldig syk og må dra nytte av helsevesenet
 • ha en lav terskel å teste barn og unge samt husstandmedlemmer ved første mistanke om smitte
 • være nøyaktig med vanlig hygieneregler, spesielt hvis du eller dine nærmeste er sårbar

Kommunelegen i Loppa vurderer også jevnlig testing i skolene og barnehagen dersom man ser en økning av smitte. Mange kommuner opplevde at det hjalp mye for å oppdage eventuell smitte i samfunnet uten å belaste og begrense hverdagen til barna for mye. Vi ser at smitten hos uvaksinerte barn i familier er en hyppig smittevei, mens vaksinen har bidratt å redusere smitten mellom voksne betydelig, men desverre ikke nok etter Deltavarianten spredte seg i samfunnet. Derfor gjelder alle anbefalinger også for fullvaksinerte personer.

Kommunen har for tiden ikke forbud mot arrangementer og møter. Alle skal avgjøre selv om de vil utsette seg eller sårbare pårørende for smitterisikoen ved store sammenkomster i løpet av de neste ukene.


Smittesituasjon i Loppa

Det er allerede innført strengere smitteverntiltak i helsetjenesten for en uke siden og vi tester hyppig både ansatte og beboere etter siste utbrudd. Smittesporingen kunne ikke definere smittekilden i sykehjemmet. Ingen av beboerne er for tiden alvorlig syk (alle fikk 3. vaksinedose for noen uker siden). Det er enda tre personer i isolasjon, og flere er definert som nærkontakter fra både utbruddet på sykehjemmet og andre utbrudd. Disse er under oppfølging.

Hvordan øker vi vaksinedekningen?

 • Dose 1 og 2 (prioritert)
  Kommunen ber alle som mangler 1. eller 2. dose av koronavaksinen å ta kontakt med helsesykepleier i Loppa (kort SMS til 92 02 55 30 med navn og personnummer) eller med legekontoret (tlf. 78453050) så snart som mulig. Dette inkluderer også første dose for barn som er eldre enn 12. Det er leveringstid på 2 uker på vaksinene dersom vi behøver mer enn det som allerede er bestilt. Det er viktig at vaksinene ikke må kastes. 
   
 • Boosterdose nr. 3
  Kommunen er allerede i gang med 3.dose. Vi ringer opp alle som er eldre enn 65 år og fikk andre dose koronavaksine for mer enn 5-6 mnd siden. I tillegg skal alle som har en høy risiko pga. sterk redusert immunforsvar få 3.dose så snart som praktisk mulig. Hvis du mener at du skal få 3.dose og enda ikke er ringt opp - ta kontakt med helsesykepleier (SMS til 92 02 55 30) for å avtale en time. Studier viser at effekten av 3. booster ses allerede en uke etter injeksjon og kan redusere antall sykehusinnleggelser allerede etter 2-3 uker. 

Vi ber også private bedrifter i kommunen om å sikre at alle ansatte fra forskjellige land blir godt informert om hvordan de og familien kan få vaksinen og at vaksinen er gratis.
Legekontoret er gjerne behjelpelig med formiddling av informasjon rundt korona på forskjellige språk. Ta kontakt per telefon 78 45 30 50 eller e-post kommunelegen@loppa.kommune.no