standardbilde-loppa

Kommunesammenslåing

Her vil det etter hver komme mer informasjon etter som det blir tilgjengelig

Kommunereformen – Rådgivende folkeavstemning

Loppa kommunestyre har vedtatt at det skal holdes rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing den 2.juni 2016.

Hvem kan stemme

Norske statsborgere som har fylt 16 år innen utgangen av 2016 og som har
vært folkeregisterført som bosatt i Loppa kommune senest 1.april 2016


Statsborgere i andre nordisk land som har fylt 16 år innen utgangen av 2016 og
som har vært folkeregisterført som bosatt i Hammerfest kommune senest 1.april 2016


Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 16 år innen utgangen av 2016, som
har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge sammenhengende de tre siste
årene før valgdagen og som er folkeregisterført som bosatt i Loppa
kommune senest 1.april 2016

 

Står du i manntallet

Du kan undersøke om du står i manntallet på Loppa Rådhus, Thomassen AS v/utlånsstasjon, Cort Buck’s Eftf AS v/utlånstasjon, Nuvsvåg Dagligvare AS v/utlånstasjon.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan
du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagen sendes til Loppa kommune v/valgstyret, Parkveien 1/3, 9550 Øksfjord innen 2.juni 2016.


Hvor og når kan du avgi stemme

Ved folkeavstemningen kan det avgis stemme på følgende steder:

 

Øksfjord krets

Torsdag 2.juni kl. 10.00 – 19.00

Stemmested: Øksfjord Samfunnshus

 

Nuvsvåg krets

Torsdag 2.juni kl. 12.00 – 15.00

Stemmested: Nuvsvåg Grendehus

 

Bergsfjord og Langfjordhamn krets

Torsdag 2.juni kl. 12:00-15:00

Stemmested: Bergsfjord samfunnshus

 

Sandland krets

Torsdag 2.juni kl. 12.00 – 15.00

Stemmested: Sandland skole

 

Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme på Rådhuset i perioden 20.– 31. mai mandag til fredag fra kl 09.00—15.00 på alle hverdager.  I tillegg utvidet åpningstid på lørdag 28.5. i tidsrommet kl. 12.00 – 14.00.

Forhåndsstemming på institusjoner

Det gjennomføres institusjonsstemmegivning ved Nerstanda mandag 30.mai fra kl. 10.30 – 11.30 og Øksfjord Helsesenter fra kl. 12.00 – 13.00.

 

Husk å ta med legitimasjon når du møter fram for å stemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, må du vise legitimasjon.

 

Stemme hjemme

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valgdagen, eller møte fram der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.

Søknaden må ha kommet inn til kommunen innen mandag 30.05.16 kl. 11.00.

 

Brevstemmer

De som bor på stedene Andsnes, Skavnakk, Loppa øy og Langfjordhamn, og som ikke har mulighet til å avgi ordinær forhåndsstemme eller være tilstede på valgdagen gis mulighet til å bruke brevstemme.

Brevstemmen mottas fra 20.mai t.o.m. valgdagen 2.juni kl. 19.00.

Velgere er selv ansvarlig for at stemmen sendes så tidlig at den er valgstyret i hende innen valgdagen.