Kontaktinformasjon

Post og besøksadresse rådhuset:
Parkveien 1/3
9550 Øksfjord


Telefon: 78 45 30 00

E-postadresse: postmottak@loppa.kommune.no
Org.nr: 963063237 

Loppa rådhus har telefontid: 
Sentralbordet på rådhuset er betjent fra kl. 09:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00.

Åpningstid rådhus: 09:00 - 15:00.

Kommunenummer: 5432

 

Folkevalgt Navn/Tlf
Ordfører

Stein Thomassen
Tlf. 78 45 30 03
Mob. 97 01 43 66

Varaordfører

Gøril Rydheim Henriksen
Mob 93 03 16 18

   
Sentraladministrasjon Navn/Tlf
Kommunedirektør

Remi Nilsen
Mob 95 08 43 76

Sekretær

Ingunn Bye
Tlf 78 45 30 20

Personalrådgiver/beredskapsansvarlig

Ann-Kathrine Holst-Olsen 
Mob: 93 47 09 10

Konsulent:
Politisk sekretær
Arkivansvarlig


Emil-Johan Olsen
Tlf 78 45 30 23

Konsulent:
Lønn

Solveig Dahl
Tlf 78 45 31 05

   
Økononmiavdelingen Navn/Tlf
Forkontor

Tlf 78 45 30 10

Konsulent

Beate Danielsen
Tlf 78 45 32 21

Økonomisjef

Camilla Hansen
Tlf 78 45 30 15
Mob 47 47 37 41

Konsulent skatt

Berit Wilhelmsen
Tlf 78 45 30 16

Revisor

Vest-finnmark revisjonsdistrikt
Tlf 78 44 94 50

   
Oppvekst- og kultur Navn/Tlf
1. sekretær

Heidi Nilsen
Tlf 78 45 31 04

Oppvekst- og kultursjef

Elin Marie Olsen
Mob 95 97 43 13

Leder kulturskolen

Jonas Sjölund
Tlf 78 45 30 05

Bosettingskoordinator

Espen Ringen
Mob 90 97 79 92

   
Helseadministrasjon Navn/Tlf
Helse- og omsorgssjef (midlertidig)

Linda Martinsen
Tlf 78 45 30 56
Mob 95 10 66 74

Helsekonsulent

Ingvill Martinsen-Løkken
Tlf 78 45 30 74
Mob 99 64 35 46

   
Driftsavdelingen Navn/Tlf
Teknisk leder

Silje Johansen
Mob 90 01 34 69

Byggesaksbehandler 

Egil-Magnus Olsen
Mob. 46 88 58 26

   


Samfunns- og næringsutvikler
Plan- og byggesaksbehandler
 

Oddleiv Johnsen
Tlf 78 45 30 21

Mob 468 95 764

Brannsjef

Frank Olav Pettersen
Tlf 
78 45 50 08
Mob 401 791 57

Vedlikeholdsleder

Jan-Eirik Jensen
Tlf 78 45 32 22
Mob 41 51 61 38

Feier

Magnor Kårsgård
Tlf 78 45 32 14
Mob 41 51 68 31

   
Servicemedarbeidere Navn/Tlf
Uteseksjon drift

Nils Oskar Rydheim
Mob 40 42 79 08

Uteseksjon drift

Trond Wilhelmsen
Mob 97 19 00 13

Uteseksjon drift

Viktor Danielsen
Mob 90 20 65 48

Uteseksjon drift

Emil Haugen

Mobil 48 02 65 32

Vaktmester
Sandland skole

Bård Pettersen
Tlf 78 45 31 80
Mob 99 73 21 89

Vaktmester
Bergsfjord skole

Kjell Olsen
Tlf 78 45 31 70
Mob 41 51 43 67

   
NAV Navn/Tlf
NAV Loppa

Tlf 55 55 33 33 

Barnevernskonsulent

 

Ramona Danielsen

Mobil 48 24 12 47

Barnevernskonsulent Iselin Jørgensen     Mobil 45 39 69 83
Teamleder Laila Somby      Mobil 90 88 01 83

Akuttberedskap
barnevernstjenesten

Alta kommune
   
Legestasjon Navn/Tlf
Legestasjon
 

Tlf 78 45 30 50
OBS! Tlf.tid:
09:00 - 11:00
13:00 - 15:00

Helsesekretær

Heidi Wang
Tlf 78 45 30 50

Helsesekretær

Mariann Sørensen
Tlf 78 45 30 50

Helsesekretær

Hilde Bye

Tlf 78 45 30 50

Kommunelege

Sabine Bader
Tlf 78 45 30 50

Fastlege

Trine Nordstrøm Hånestangen
78 45 30 50

Fastlege

May Britt Lund
Tlf 78 45 30 50

Fastlege

Erik Prestgaard
Tlf 78 45 30 50

LIS1

Tlf 78 45 30 50

Fysioterapeut

Cathrine Jensen
Tlf 78 45 30 61
Mob 90 36 84 42

Helsesykepleier/
hjelpemiddelkontakt

Helsesykepleier
Tlf 78 45 30 63
Mob 92 02 55 30

Koordinerende enhet

Solgunn Hansen
Mob 45 66 79 22

Ergoterapeut

Karine Gran

Mob 94 78 84 02 

Pleie og omsorg Navn/Tlf
Hjemmesykepleie Øksfjord

Mob 90 64 23 11
Mob 46 88 43 54

Vakthavende sykepleier

Tlf 78 45 30 52
Mob 94 87 99 08

Pasient telefon

Tlf 78 45 30 51

Avdelingsleder

Marte Linnes
Tlf 78 45 30 68
Mob 41 86 41 99

marte.linnes@loppa.kommune.no

Kjøkkensjef

Gry Seljevoll
Tlf 78 45 30 58

Rus- og Psykiatri

Elin Ann Bergfald
Tlf 78 45 30 75
Mob 91 30 78 85

Hjemmesykepleie
Bergsfjord

Mob 94 78 38 31

Hjemmesykepleie
Nuvsvåg

Mob 91 64 58 84

Nerstranda Dags/
Møteplassen

Åpent tirsdag, onsdag og torsdag
kl. 09:00 - 14:00
Tlf 48 00 13 75

   
Parkveien 2 Navn/Tlf
Enhetsleder

Solgunn Hansen
Tlf 78 45 84 19
Mob 45 66 79 22

Personal 

Tlf 78 45 32 19
Mob 48 19 75 83

Høgtun skole Navn/Tlf
Sekretær

Sissel Nilsen
Tlf 78 45 31 12

Områderektor

Vibeke Berg
Tlf 

Rådgiver

Maria Sotkajærvi
Tlf 78 45 31 16

Sosiallærer


Tlf 78 45 31 18

Lærerrom

Tlf 78 45 31 15

Arbeidsrom lærere/kulturskole

Tlf 78 45 31 18

Skolefritidsordning (SFO)

Sandra Sueria DeFreitas
Tlf 78 45 31 18

Mobil 47 71 44 22

   
Bergsfjord skole Navn/Tlf
Rektor

Vibeke Berg
Tlf 

Administrerende lærer

Tlf 78 45 31 70
Tlf 78 45 31 71

   
Sandland skole Navn/Tlf
Områderektor

Vibeke Berg
Tlf 

Administrativ lærer

Line Enger Posti
Mob 90 11 33 28
Mob 91 74 78 43

   
Øksfjord barnehage Navn/Tlf
Styrer

Marie Lundquist
Tlf 78 45 31 40

Ped. leder Sommerfugelen

Tlf 91 53 91 23

Konst. ped. leder Humla

Torill Myreng Martinsen
Tlf 91 55 06 73

Konst. ped. leder Marihøna

Natasa Lipovac  
(fom 29.05.21)

   
Loppa folkebibliotek  Navn/Tlf 
Fagleder kultur og bibliotek

Jonas Sjölund
Tlf 78 45 30 05

Bibliotekmedarbeider

Linda Nuth
Tlf 78 45 31 51