Kontaktinformasjon

Post og besøksadresse rådhuset:
Parkveien 1/3
9550 Øksfjord


Telefon: 78 45 30 00

E-postadresse: postmottak@loppa.kommune.no
Org.nr: 963063237

 Loppa rådhus har telefontid: 
Sentralbordet på rådhuset er betjent fra kl. 09:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00.

Åpningstid rådhus: 09:00 - 15:00.

Kommunenummer: 5432

 

 

Ordfører Stein Thomassen                78 45 30 03     97 01 43 66
Varaordfører  Gøril Rydheim Henriksen   93 03 16 18
       
Sentraladministrasjon Navn Tlf.nr. Mob.nr. 
Administrasjonssjef Frank Bækken 78 45 30 20 92 88 62 02
Sekretær Ingunn Bye 78 45 30 07  
Personalrådgiver Kjetil Moen Braathen 78 45 30 05 90 92 57 58
Konsulent Ann-Kathrine Holst-Olsen 78 45 30 06  
Rådgiver Terje K. Haugen 78 45 30 08 95 80 22 90
Konsulent - lønn Solveig Dahl 78 45 31 05  
IT-avdelingen it.support@loppa.kommune.no 78 45 30 25  

IT-konsulent

Ole Morken 78 45 30 14 40 03 77 62
IT-konsulent Aleksander Sørensen 78 45 30 22  48 17 97 93

Næring og beredskap 

Frank Bækken 78 45 30 20

92 88 62 02

Personvernombud Aleksander Sørensen   48 17 97 93
Økononmiavdelingen Navn Tlf. nr. Mob.nr
Forkontor   78 45 30 10  
Konsulent Beate Danielsen 78 45 32 21  
Økonomisjef Camilla Hansen 78 45 30 15 47 47 37 41
Konsulent skatt Berit Wilhelmsen 78 45 30 16  
Revisor Vest-finnmark revisjonsdistrikt 78 44 94 50  
       
Oppvekst- og kultur
 
Navn Tlf. nr. Mob.nr
1. sekretær Heidi Nilsen 78 45 31 04  
Oppvekst- og kultursjef Elin Marie Olsen 78 45 30 09 90 74 85 92
Leder kulturskolen Siw Jensen 78 45 31 18  
       
Helseadministrasjon Navn Tlf. nr. Mob.nr
Helse- og omsorgssjef      
Konsulent Ingvill Martinsen-Løkken 78 45 30 74 99 64 35 46
       
Driftsavdelingen Navn  Tlf. nr. Mob.nr. 
Driftssjef Kenneth André Johannessen 78 45 32 16 46 90 64 39
Sekretær Halvor Pettersen 78 45 32 10 90 01 34 69
Samfunnsplanlegger Aleksander Alsén 78 45 31 01 48 72 96 87
Konsulent Maja Mannsverk 78 45 32 12 90 68 39 75
Brannsjef      
Vedlikeholdsleder Jan-Eirik Jensen 78 45 32 22
                41 51 61 38
Feier Magnor Kårsgård

78 45 32 14

41 51 68 31
Servicemedarbeidere      
Uteseksjon drift Halvor Pettersen   90 01 34 69
Uteseksjon drift Nils Oskar Rydheim   40 42 79 08
Uteseksjon drift Trond Wilhelmsen   97 19 00 13
Uteseksjon drift Viktor Danielsen   90 20 65 48
Uteseksjon drift      
       
       
       
Vaktmester Sandland skole Bård Pettersen 78 45 31 80 99 73 21 89
Vaktmester Bergsfjord skole Kjell Olsen 78 45 31 70 41 51 43 67
 
NAV Navn Tlf. nr. Mob.nr
Telefaks   78 38 94 91  
Nav Leder   55 55 33 33  
Sosialkonsulent Roald Osen Rye 55 55 33 33  
       
Barnevernstjenesten  Navn Tlf. nr.  Mob.nr.
Barnevernsleder   78 45 32 55 90 76 39 47
Barnevernspedagog Richard Oleander Johnsen 78 45 32 55 90 76 39 47

Akuttberedskap

barnevernstjenesten

Alta kommune   45 39 69 08
Legestasjon: Navn Tlf. nr. Mob.nr
Legestasjon
 
  78 45 30 50
 
OBS! Tlf.tid:
09:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00
Helsesekretær Heidi Wang 78 45 30 50  
Helsesekretær Mariann Sørensen 78 45 30 50  
       
Kommuneoverlege/fastlege Sabine Bader 78 45 30 50  
Kommunelege/fastlege   78 45 30 50  
Kommunelege/fastlege   78 45 30 50  
LIS1   78 45 30 50  
Fysioterapeut Cathrine Jensen 78 45 30 61 90 36 84 42
Ergoterapeut Lasse Lund 78 45 30 66 94 78 84 02
Helsesykepleier/hjelpemiddelkontakt

helse.sykepleier@loppa.kommune.no

78 45 30 63 92 02 55 30
Koordinerende enhet Solgunn Hansen   45 66 79 22
       
Pleie og omsorg Navn Tlf.nr.  Mob.nr.
Hjemmesykepleie Øksfjord     90 64 23 11/ 46 88 43 54
Vakthavende sykepleier   78 45 30 52 94 87 99 08
Pasient telefon   78 45 30 51  
Avdelingsleder Camilla Børstrand 78 45 30 56 41 86 41 99
Kjøkkensjef Gry Seljevoll 78 45 30 58  
Rus- og Psykiatri Elin Ann Bergfald 78 45 30 75 91 30 78 85
Hjemmesyk.pl. Bergsfjord     94 78 38 31
Hjemmesyk.pl Nuvsvåg     91 64 58 84
Nerstranda Dags/Møteplassen Åpent tirs og onsdag kl. 09:00 - 14:00   48 00 13 75
       
Parkveien 2 Navn  Tlf. nr.  Mob.nr. 
Enhetsleder Solgunn Hansen 78 45 84 19 45 66 79 22
Personal    78 45 32 19 48 19 75 83
Flyktningetjenesten Navn tlf.nr Mob.nr
Introduksjonskoordinator Aasa Elise Hamre   48 03 15 11
       
Høgtun skole Navn  Tllf.nr.  Mob.nr. 
Sekretær Sissel Nilsen 78 45 31 12  
Områderektor Marit Olsen 78 45 31 13  
Rådgiver Maria Sotkajærvi 78 45 31 16  
Sosiallærer Anneli Vestre 78 45 31 18  
Lærerrom   78 45 31 15  
Arbeidsrom lærere/kulturskole   78 45 31 18  
Skolefritidsordning (SFO) Marit Olsen 78 45 31 13  
       
Bergsfjord skole Navn Tlf.nr. Mob.nr.
Rektor Marit Olsen 78 45 31 13  
administrerende lærer   78 45 31 70 / 71  
Sandland skole Navn Tlf.nr. Mob.nr.
Områderektor Marit Olsen 78 45 31 13  
Administrativ lærer Line Enger Posti 90 11 33 28 91 74 78 43
       
Øksfjord barnehage Navn Tlf.nr. Mob.nr.
Styrer Marie Lundquist 78 45 31 40  
Pedagogisk leder Sommerfugelen Ann-Kathrine Holst-Olsen   91 53 91 23
Konst. ped. leder Humla Torill Myreng Martinsen   91 55 06 73
Konst. ped. leder Marihøna

Sandra Sueria deFreitas (tom 28/05/21)

Natasa Lipovac  (fom 29/05/21)

  91 55 82 97
       
Loppa folkebibliotek  Navn  Tlf. nr.  Mob.nr.
Biblioteksjef Eirin Rustli 78 45 31 50  
Bibliotekmedarbeider Linda Nuth 78 45 31 50