Kontaktinformasjon

Post og besøksadresse rådhuset:
Parkveien 1/3
9550 Øksfjord


Telefon: 78 45 30 00

E-postadresse: postmottak@loppa.kommune.no
Org.nr: 963 Loppa rådhus har telefontid: 
Sentralbordet på rådhuset er betjent fra kl. 09:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00.

Åpningstid rådhus: 09:00 - 15:00.

Kommunenummer: 5432

 

 

Ordfører Stein Thomassen                78 45 30 03     97 01 43 66
Varaordfører  Gøril Rydheim Henriksen   93 03 16 18
       
Sentraladministrasjon Navn Tlf.nr. Mob.nr. 
Administrasjonssjef Frank Bækken 78 45 30 20 92 88 62 02
Sekretær Anita Kårsgård 78 45 30 07  
Personalrådgiver Kjetil Moen Braathen 78 45 30 05 90 92 57 58
Konsulent Madeleine Viken 78 45 30 06 45 08 13 06
Rådgiver Terje K. Haugen 78 45 30 08 95 80 22 90
Konsulent - lønn Solveig Dahl 78 45 31 05  
IT-avdelingen it.support@loppa.kommune.no 78 45 30 25  

IT-konsulent

Ole Morken 78 45 30 14 40 03 77 62
IT-konsulent Aleksander Sørensen 78 45 30 22  48 17 97 93

Næring og beredskap 

Frank Bækken 78 45 30 20 92 88 62 02
Økononmiavdelingen Navn Tlf. nr. Mob.nr
Forkontor   78 45 30 10  
Konsulent Beate Danielsen 78 45 32 21  
Økonomisjef Camilla Hansen 78 45 30 15 47 47 37 41
Konsulent skatt Berit Wilhelmsen 78 45 30 16  
Revisor Vest-finnmark revisjonsdistrikt 78 44 94 50  
       
Oppvekst- og kultur
 
Navn Tlf. nr. Mob.nr
1. sekretær Heidi Nilsen 78 45 31 04  
Oppvekst- og kultursjef Liv B. Karlsen 78 45 31 03 93 26 99 77
Leder kulturskolen Siw Jensen 78 45 31 18  
       
Helseadministrasjon Navn Tlf. nr. Mob.nr
Helse- og omsorgssjef Kirsti Olavsson Pedersen 78 45 30 17 99 37 71 48
Konsulent Ingvill Martinsen-Løkken   99 64 35 46
       
Driftsavdelingen Navn  Tlf. nr. Mob.nr. 
Driftssjef Kenneth André Johannessen 78 45 32 16 46 90 64 39
Brannsjef Nils Eivind Eriksen   95 84 88 50
Samfunnsplanlegger Aleksander Alsén 78 45 31 01  
Sekretær Halvor Pettersen 78 45 32 10 90 01 34 69
Konsulent Kenneth André Johannessen 78 45 32 16 46 90 64 39
Vedlikeholdsleder Jan-Eirik Jensen 78 45 32 22
41 51 61 38
Feier Magnor Kårsgård

 

78 45 32 14

41 51 68 31
Servicemedarbeider      
Uteseksjon drift Halvor Pettersen   90 01 34 69
Uteseksjon drift Nils Oskar Rydheim   40 42 79 08
Uteseksjon drift Trond Wilhelmsen   97 19 00 13
Uteseksjon drift Viktor Danielsen   90 20 65 48
Uteseksjon drift      
Uteseksjon drift      
       
       
Vaktmester Sandland skole Bård Pettersen 78 45 31 80 99 73 21 89
Vaktmester Bergsfjord skole Kjell Olsen 78 45 31 70 41 51 43 67
 
NAV Navn Tlf. nr. Mob.nr
Telefaks   78 38 94 91  
Nav Leder   55 55 33 33  
Sosialkonsulent Roald Osen Rye 55 55 33 33  
       
       
Barnevernstjenesten  Navn Tlf. nr.  Mob.nr.
Barnevernsleder Aparnaa Vikneswaran 48 24 12 47  
Barnevernspedagog Richard Oleander Johnsen    
Legestasjon: Navn Tlf. nr. Mob.nr
Legestasjon
 
  78 45 30 50
 
OBS! Tlf.tid:
09:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00
Helsesekretær Heidi Wang 78 45 30 50  
Laboratoriet Anne Merilä 78 45 30 35  
       
Kommuneoverlege/fastlege Olav Gunnar Ballo 78 45 30 50  
Kommunelege/fastlege Paul Olav Røsbø 78 45 30 50  
Kommunelege/fastlege Sabine Bader 78 45 30 50  
Turnuslege   78 45 30 50  
Fysioterapeut Cathrine Jensen 78 45 30 61 90 36 84 42
Helsesykepleier/hjelpemiddelkontakt Marianne Hydle 78 45 30 63 92 02 55 30
Koordinerende enhet Solgunn Hansen   45 66 79 22
       
Pleie og omsorg Navn Tlf.nr.  Mob.nr.
Hjemmesykepleie Øksfjord     46 88 43 54
Vakthavende sykepleier   78 45 30 52 94 87 99 08
Pasient telefon   78 45 30 51  
Avdelingsleder Kate Brox 78 45 30 55 41 86 41 99
Kjøkkensjef Gry Seljevoll 78 45 30 58  
Spes. vernepleier Elin Ann Bergfald 78 45 30 75 91 30 78 85
Hjemmesyk.pl. Bergsfjord     94 78 38 31
Hjemmesyk.pl Nuvsvåg     91 64 58 84
Nerstranda Dags/Møteplassen Åpent tirs og onsdag kl. 09:00 - 14:00   48 00 13 75
       
Parkveien 2 Navn  Tlf. nr.  Mob.nr. 
Enhetsleder Solgunn Hansen 78 45 84 19 45 66 79 22
Personal    78 45 32 19 48 19 75 83
Flyktningetjenesten Navn tlf.nr Mob.nr
Introduksjonskoordinator Aasa Elise Hamre   48 03 15 11
       
Høgtun skole Navn  Tllf.nr.  Mob.nr. 
Sekretær Sissel Nilsen 78 45 31 12  
Områderektor Marit Olsen 78 45 31 13  
Rådgiver Maria Sotkajærvi 78 45 31 16  
Sosiallærer Anneli Vestre 78 45 31 18  
Lærerrom   78 45 31 15  
Arbeidsrom lærere/kulturskole   78 45 31 18  
Skolefritidsordning (SFO) Marit Olsen 78 45 31 13  
       
Bergsfjord skole Navn Tlf.nr. Mob.nr.
Rektor/administrerende lærer Line Enger Posti 78 45 31 70/71 91 74 78 43
       
Sandland skole Navn Tlf.nr. Mob.nr.
Områderektor Marit Olsen 78 45 31 13  
Administrativ lærer Eirik Malme 78 45 31 80  
       
Øksfjord barnehage Navn Tlf.nr. Mob.nr.
Styrer Marie Lundquist 78 45 31 40  
Konst. ped.leder Sommerfugelen Torill M Martinsen   91 53 91 23
Pedagogisk leder Humla Natasa Lipovac   91 55 06 73
Konst. ped. leder Marihøna Cathrine Bækken   91 55 82 97
       
Loppa folkebibliotek  Navn  Tlf. nr.  Mob.nr.
Biblioteksjef   78 45 31 50  
Bibliotekmedarbeider Linda Nuth 78 45 31 50