Kontaktinformasjon

Post og besøksadresse rådhuset:
Parkveien 1/3
9550 Øksfjord


Telefon: 78 45 30 00

E-postadresse: postmottak@loppa.kommune.no
Org.nr: 963063237 

Loppa rådhus har telefontid: 
Sentralbordet på rådhuset er betjent fra kl. 09:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00.

Åpningstid rådhus: 09:00 - 15:00.

Kommunenummer: 5432

 

Folkevalgt Navn/Tlf
Ordfører

Stein Thomassen
Tlf. 78 45 30 03
Mob. 97 01 43 66

Varaordfører

Gøril Rydheim Henriksen
Mob 93 03 16 18

   
Sentraladministrasjon Navn/Tlf
Administrasjonssjef
(midlertidig) 

Camilla Hansen
Tlf 78 45 30 15
Mob 47 47 37 41

Sekretær

Ingunn Bye
Tlf 78 45 30 20

Personalrådgiver

Ann-Kathrine Holst-Olsen 
Tlf: 78 45 30 11
Mob: 93 47 09 10

Konsulent:
Politisk sekretær
Arkivansvarlig


Madeleine Viken
Tlf 78 45 32 23

Konsulent:
Lønn

Solveig Dahl
Tlf 78 45 31 05

IT-avdelingen

IT support
Tlf 78 45 30 25

IT-konsulent

Ole Morken
Tlf 78 45 30 14
Mob 40 03 77 62

IT-konsulent

Aleksander Sørensen
Tlf 78 45 30 22
Mob 48 17 97 93

Næring og beredskap
(midlertidig)

Camilla Hansen
Tlf 78 45 30 15
Mob 47 47 37 41

Personvernombud

Aleksander Sørensen
Mob 48 17 97 93

   
Økononmiavdelingen Navn/Tlf
Forkontor

Tlf 78 45 30 10

Konsulent

Beate Danielsen
Tlf 78 45 32 21

Økonomisjef

Camilla Hansen
Tlf 78 45 30 15
Mob 47 47 37 41

Konsulent skatt

Berit Wilhelmsen
Tlf 78 45 30 16

Revisor

Vest-finnmark revisjonsdistrikt
Tlf 78 44 94 50

   
Oppvekst- og kultur Navn/Tlf
1. sekretær

Heidi Nilsen
Tlf 78 45 31 04

Oppvekst- og kultursjef

Elin Marie Olsen
Tlf 78 45 30 09
Mob 95 97 43 13

Leder kulturskolen

Siw Jensen
Tlf 78 45 31 18

Bosettingskoordinator

Linda Martinsen
Mob 95 10 66 74

   
Helseadministrasjon Navn/Tlf
Helse- og omsorgssjef

Camilla Børstrand
Tlf 78 45 30 56
Mob 91 39 75 80

Helsekonsulent

Ingvill Martinsen-Løkken
Tlf 78 45 30 74
Mob 99 64 35 46

   
Driftsavdelingen Navn/Tlf
Driftssjef
(midlertidig)

Silje Johansen
Tlf 78 45 30 13
Mob 47 47 37 41

Konsulent:
Plan- og byggesaksbehandler
Kommunale leilighter
Båtplasser

Silje Johansen
Tlf 784 53013
Mob 90 01 34 69

 

 

Samfunnsplanlegger

Katrine Kleppe
Tlf 78 45 32 11

Mob 468 85 826

Konsulent
Plan- og byggesaksbehandler

Oddleiv Johnsen
Tlf 78 45 30 21

Mob 468 95 764

Brannsjef

Magnor Kårsgård
Tlf 78 45 32 14
Mob 41 51 68 31

Vedlikeholdsleder

Jan-Eirik Jensen
Tlf 78 45 32 22
Mob 41 51 61 38

Feier

Magnor Kårsgård
Tlf 78 45 32 14
Mob 41 51 68 31

   
Servicemedarbeidere Navn/Tlf
Uteseksjon drift

Nils Oskar Rydheim
Mob 40 42 79 08

Uteseksjon drift

Trond Wilhelmsen
Mob 97 19 00 13

Uteseksjon drift

Viktor Danielsen
Mob 90 20 65 48

   
Vaktmester
Sandland skole

Bård Pettersen
Tlf 78 45 31 80
Mob 99 73 21 89

Vaktmester
Bergsfjord skole

Kjell Olsen
Tlf 78 45 31 70
Mob 41 51 43 67

   
NAV Navn/Tlf
NAV Loppa

Tlf 55 55 33 33 

   
Barnevernstjenesten  Navn/Tlf

Spesialkonsulent

 

Ramona Danielsen

Mobil 48 24 12 47

Akuttberedskap
barnevernstjenesten

Alta kommune
   
Legestasjon Navn/Tlf
Legestasjon
 

Tlf 78 45 30 50
OBS! Tlf.tid:
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00

Helsesekretær

Heidi Wang
Tlf 78 45 30 50

Helsesekretær

Mariann Sørensen
Tlf 78 45 30 50

Kommunelege

Sabine Bader
Tlf 78 45 30 50

Fastlege

Trine Nordstrøm Hånestangen
78 45 30 50

Fastlege

May Britt Lund
Tlf 78 45 30 50

Fastlege

Erik Prestgaard
Tlf 78 45 30 50

LIS1

Tlf 78 45 30 50

Fysioterapeut

Cathrine Jensen
Tlf 78 45 30 61
Mob 90 36 84 42

Helsesykepleier/
hjelpemiddelkontakt

Helsesykepleier
Tlf 78 45 30 63
Mob 92 02 55 30

Koordinerende enhet

Solgunn Hansen
Mob 45 66 79 22

   
Pleie og omsorg Navn/Tlf
Hjemmesykepleie Øksfjord

Mob 90 64 23 11
Mob 46 88 43 54

Vakthavende sykepleier

Tlf 78 45 30 52
Mob 94 87 99 08

Pasient telefon

Tlf 78 45 30 51

Avdelingsleder

Camilla Børstrand
Tlf 78 45 30 56
Mob 41 86 41 99

Kjøkkensjef

Gry Seljevoll
Tlf 78 45 30 58

Rus- og Psykiatri

Elin Ann Bergfald
Tlf 78 45 30 75
Mob 91 30 78 85

Hjemmesykepleie
Bergsfjord

Mob 94 78 38 31

Hjemmesykepleie
Nuvsvåg

Mob 91 64 58 84

Nerstranda Dags/
Møteplassen

Åpent tirsdag og onsdag
kl. 09:00 - 14:00
Tlf 48 00 13 75

   
Parkveien 2 Navn/Tlf
Enhetsleder

Solgunn Hansen
Tlf 78 45 84 19
Mob 45 66 79 22

Personal 

Tlf 78 45 32 19
Mob 48 19 75 83

   
Flyktningetjenesten Navn/Tlf
Introduksjonskoordinator

Aasa Elise Hamre
Mob 48 03 15 11

   
Høgtun skole Navn/Tlf
Sekretær

Sissel Nilsen
Tlf 78 45 31 12

Områderektor

Marit Olsen
Tlf 78 45 31 13

Rådgiver

Maria Sotkajærvi
Tlf 78 45 31 16

Sosiallærer

Anneli Vestre
Tlf 78 45 31 18

Lærerrom

Tlf 78 45 31 15

Arbeidsrom lærere/kulturskole

Tlf 78 45 31 18

Skolefritidsordning (SFO)

Marit Olsen
Tlf 78 45 31 13

   
Bergsfjord skole Navn/Tlf
Rektor

Marit Olsen
Tlf 78 45 31 13

Administrerende lærer

Tlf 78 45 31 70
Tlf 78 45 31 71

   
Sandland skole Navn/Tlf
Områderektor

Marit Olsen
Tlf 78 45 31 13

Administrativ lærer

Line Enger Posti
Mob 90 11 33 28
Mob 91 74 78 43

   
Øksfjord barnehage Navn/Tlf
Styrer

Marie Lundquist
Tlf 78 45 31 40

Ped. leder Sommerfugelen

Tlf 91 53 91 23

Konst. ped. leder Humla

Torill Myreng Martinsen
Tlf 91 55 06 73

Konst. ped. leder Marihøna

Natasa Lipovac  
(fom 29.05.21)

   
Loppa folkebibliotek  Navn/Tlf 
Biblioteksjef


Tlf 78 45 31 52

Bibliotekmedarbeider

Linda Nuth
Tlf 78 45 31 51