Kontaktinformasjon


Kontaktinformasjon:

Ordfører (AP) Stein Thomassen 78 45 30 03
97 01 43 66
Varaordfører (Uavhengig) Gørild Rydheim Henriksen 93 03 16 18