Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon:

Økonomisjef Camilla Hansen 78 45 30 15 474 73 741
Konsulent skatt Berit Wilhelmsen 78 45 30 16  
Konsulent Beate Danielsen 78 45 32 21  
Revisor Vest-Finnmark revisjonsdistrikt 78 44 94 50