Kontrollutvalget i Loppa kommune for perioden 2019-2023

07.10.10

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift. Mer informasjon om dette finne du på nettsiden til KUSEK IKS.

 

Kontrollutvalget består av følgende medlemmer;

Navn   Representerer
Elin Marie Olsen               Leder Høyre
Brynjar Larsen Medlem Høyre
Roald Athonsen Nestleder Senterpartiet
Frank Wilhelmsen Medlem Arbeiderpartiet
Gard Garden Medlem Senterpartiet
Varamedlemmer;    
Sondre Johansen   Høyre
Beathe Martinsen   Høyre
Kai M. Hansen   Arbeiderpartiet
Arnt Ronald Seljevold   Senterpartiet