coronavirus

Koronatest

Hvis du ønsker en koronatest ta kontakt med legestasjon (t 78453050) mellom kl 9-11:30. Vi tar testene etter avtale bak helsesenteret hvor du kan vente på testen i bilen.

Hvis du har symptomer skal du sette deg i isolasjon inntil du får negativt testresultat på PCR testen, eller legen vurderer noe annet. 

Hvem skal testes:

1. Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på Covid-19

2. Smittesporing:

  • nærkontakter ved start og avslutning av karanteneved utb
  • rudd utvidet testing av andre kontakter
  • Personer som får varsle i "Smittestop"

3. Innreise: obligatorisk ved grensovergangen og 7 dager etter ankomst

4. Screening etter smittevernfaglig vurdering

5. Alle som selv mistenker at de er smittet av Covid-19

Ta "koronaskjekk" for å finne ut om du skal testes.