coronavirus

Artiklen blir fortløpende oppdatert

Koronautbrudd i Alta og Hammerfest, Loppa enda uten smitte

Situasjon og anbefalinger i Loppa

Aktuelt (31.05. kl 10) er ingen i Loppa kommune i smittekarantene eller ventekarantene knyttet til utbrudd i Hammerfest. Alle Covid-19 PCR tatt uke 21 var negativ.

Kommunelegen ber om at folk har minimalt antall nærkontakter, samt lav terskel for å teste seg ved symptomer. Ved symptomer skal pas. holde seg i isolasjon til de har mottatt svar på PCR test.

Les informasjon på Altas webside om utbruddet og se på pressekonferansene fra Hammerfest.  Alle bør daglig oppdatere seg på situasjonen, samt finne ut om de har noen tilknytning til stedene i Alta og Hammerfest som er berørt av smitten. Etter poliklinisk besøk av eller opphold i sykehuset i Hammerfest skal pas. holde seg hjemmet mest mulig (sosial distansering) og hvis dem får hjemmehjelp eller noen andre tjenesten fra kommnen etter utskrivningen skal de settes i karantene. Smittesporingen i Alta og Hammerfest er enda ikke avsluttet! Pandemien er ikke under kontroll og vi vet at dette er en mer smittsom variant av viruset.

 

Ved symptomer eller mistanke om smitte ber vi om at dere kontakter legekontoret så tidlig som mulig (testene må transporteres til Alta før kl 13), eventuelt legevakt for å diskutere hvordan karantene eller isolasjon skal gjennomføres i tillegg til å avtale testing. Ordføreren i Hammerfest beskriver veldig godt i pressekonferansen hvordan befolkningen skal forholde seg ved symptomer og hva som er viktig informasjon for smittesporing. Kommunen jobber med å organisere samarbeid med Alta og Hammerfest slik at testene kan sendes raskere til laboratoriet.

Alle som utvikler luftveissymptomer skal holde seg avskilt fra andre, og nærkontaktene/husstandsmedlemmer til syke folk skal også unngå å møte mange personer. Bruk munnbind og ha god håndhygiene til vedkommende er testet og det er kommet negativ resultatet på PCR test. 

Kommunelegen anbefaler å redusere antall nærkontakter mest mulig og å unngå reise til og fra nabokommunene.  

Vi ber også om at folk fra Hammerfest eller Alta, som reiste til Loppa før helgen, holder seg avskillt fra lokalbefolkningen. Alle skal bruke munnbind og ha god håndhygiene f.e. ved besøk i butikkene. Dette gjelder også for Loppaværinger som i løpet av de siste to ukene har vært i Hammerfest, Alta eller noen andre plasser med høy smitte. Ta kontakt med legekontoret/ legevakta ved symptomer, eller hvis du får mistanke om at du kan være smittet i mellomtiden mens det arbeides med resultatene fra pågående smittesporing i Alta og Hammerfest. Vi tilbyr tester til alle som kommer fra høyt smitteområde (inkl. Hammerfest og Alta) i vanlig kontortid (kl 9-12 og 13-14:30 tlf: 78453050).

  • Avlys alle unødvendige samlinger og bruk munnbind hvis to meters avstand ikke kan holdes (spesielt i butikkene).
  • Alle arrangementer ble utsatt til ny vurdering i uke 22
  • Skolen og barnehagen er fortsatt på gult nivå. .Aktivitetene for barna skal ikke utsettes hvis deltaker er fra Loppa kommunen.
  • Besøk på sykehjemmet skal avtales i forkant igjen.

Ellers gjelder fortsatt de nasjonale reglene.