coronavirus

Ønsker du koronavaksine, og er enda ikke kontaktet av kommunen?

Koronavaksine i Loppa

Kommunen har nå tatt kontakt (telefon/sms) med alle som er registrert i Loppa med kjent telefonnummer som skal vaksineres (født før 2004, uansett hvilken prioriteringsgruppe) for å tilby første vaksinedose.

Er du blitt forbigått? Oppholder du deg i kommunen og ønsker vaksinen?  Vi ber deg om at du sender e-post til kommunelegen@loppa.kommune.no, sms til koronatelefon 90220591 eller ringer legekontoret på telefon 78453050.

Informasjonen vi trenger fra deg er:

- Navn
- Fødselsnummer
- Telefonnummer
- Adresse/oppholdssted

Det er ferietid og mange er ikke tilstede for vaksinering. Vi får mange vaksinedoser i uke 31. Derfor ber vi alle som er over 18 år og enda ikke vaksinert å ta kontakt med koronatelefonen eller legekontoret. Vi vaksinerer onsdagen og torsdagen mellom kl 10 og 12, men dere må avtale en time i forkant. 

Vaksinerte i Loppa kommune per 29.07.2021
  Bare fått 1. gangs dose Fått 2. gangs dose (ferdig vaksinert)
Innbyggere    200 personer   350 personer
      

 

Totalt antall doser satt: 900

 

Ca. 40% av befolkning (43% av voksne) er full vaksinert og ca. 23% fikk første dose vaksine. Vi vaksinerer nå alle som er født før 2004 uansett prioritering. 

 


 

Her kan du lese om hvordan vaksinen blir prioritert. 

For mer informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet, se her:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/​

https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/

https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/vaksine-mot-koronavirus---comirnaty-biontech-og-pfizer/