coronavirus

Koronavaksine i Loppa

Loppa kommune har begynt med  koronavaksine for sine innbyggere, og behøver å vite hvem som ønsker å få vaksine.

Beboer fra sykehjemmet fikk allerede første vaksinedosis. I uke 4 begynner vi med vaksinering av innbyggere som er eldre enn 85.

Alle som vi vet om at de er over 65 eller i risikogrupper vil bli kontaktet fortløpende.


Har du ikke blitt kontaktet innen tirsdag 22.12.2020 likevel du mener at du er i risikogruppen, ber vi om at du sender e-post til kommunelegen@loppa.kommune.no eller ringer legekontoret på telefon 78453050.

Informasjonen vi trenger fra deg er

- Navn
- Fødselsnummer
- Telefonnummer
- Adresse/oppholdssted
 

Her kan du lese om hvordan vaksinen blir prioritert. 

For mer informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet, se her:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/​

https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/

https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/vaksine-mot-koronavirus---comirnaty-biontech-og-pfizer/