Barn

KORONA-tips til familier

25.03.20

Hvordan får vi best mulige dager mens barnehager og skoler er stengt?  Det gir både utfordringer og muligheter når familier skal være sammen hele tiden.

Derfor kan det være lurt å være forberedt på hva du kan gjøre når det blir for mye, eller du trenger noen trygge råd.  Her fra BUFDIRs foreldrehverdag:

Her finner du link:

standardbilde-loppa

Retningslinjer for distribusjon av jodtabletter i Loppa kommune.

09.01.19

Radioaktive jodisotoper kan i ulik grad bli frigitt til luft i ulykker med atomreaktorer. Jodtabletter tatt før eller like etter et slikt utslipp beskytter mot opptak av radioaktivt jod, men ikke mot andre radionuklider. Jodprofylakse vil være et aktuelt tiltak i Norge og vil bli iverksatt etter anbefaling fra Kriseutvalget for atomberedskap.

standardbilde-loppa

Til deg som har mistet et barn

24.09.18

Brosjyre om det å miste et barn, uansett dødsårsak og alder.

standardbilde-loppa

Psykososialt kriseteam

29.05.18

Loppa kommune har et psykososialt kriseteam som kan hjelpe deg.

standardbilde-loppa

Handlingsplan for psykososialt kriseteam 2018-2022

29.05.18

Lov om helsemessig og sosial beredskap trådte i kraft 01.01.01.