standardbilde-loppa

Retningslinjer for distribusjon av jodtabletter i Loppa kommune.

09.01.19

Radioaktive jodisotoper kan i ulik grad bli frigitt til luft i ulykker med atomreaktorer. Jodtabletter tatt før eller like etter et slikt utslipp beskytter mot opptak av radioaktivt jod, men ikke mot andre radionuklider. Jodprofylakse vil være et aktuelt tiltak i Norge og vil bli iverksatt etter anbefaling fra Kriseutvalget for atomberedskap.

standardbilde-loppa

Til deg som har mistet et barn

24.09.18

Brosjyre om det å miste et barn, uansett dødsårsak og alder.

standardbilde-loppa

Psykososialt kriseteam

29.05.18

Loppa kommune har et psykososialt kriseteam som kan hjelpe deg.

standardbilde-loppa

Handlingsplan for psykososialt kriseteam 2018-2022

29.05.18

Lov om helsemessig og sosial beredskap trådte i kraft 01.01.01.