Låneregler

 • Alle som er over 7 år kan få lånekort mot å vise legitimasjon 
 • Barn under 12 år må ha underskrift fra foresatte 
 • Lånekortet er personlig og kan ikke overdras av andre 
 • Institusjoner som formidler viderelån til brukere/klienter kan få lånekort.
 • Ha alltid lånekort med deg når du skal låne
 • Ta godt vare på kortet. Tap av kort må meldes til bliblioteket. Nytt kort koster kr. 10,-


Reservering:

 • Hvis materialet du ønsker er utlånt, kan du bli satt på venteliste.
 • Du blir kontaktet når materialet kan hentes
 • Reservering er gratis

 

Lånetider:

Bøker og lydbøker:
28 dager              
Tidsskrifter:
7 dager
DVD:
1 uke (7 dager)
CD-plater
28 dager
Språkkurs
28 dager
Lån til skoler/barnehage:
Etter avtale
Lån til syke- og aldersinstitusjoner:
Etter avtale

 

Lån kan fornyes inntil to ganger ved fremmøte, via Meg & Mitt i søkekatalogen, pr. telefon 78 45 31 50 eller på mail: biblioteket@loppa.kommune.no, så fremst materialet ikke er reservert av annen låner.


Lån fra andre bibliotek:

 • Bøker som biblioteket ikke selv eier, kan som regel lånes inn fra et annet bibliotek (fjernlån).
 • For slike lån gjelder eierbibliotekets regler


Purring/melding:

 • Låner plikter å overholde den fastsatte lånetiden
 • Dersom lånetiden likevel overskrides, sender biblioteket purring via sms eller e-post.
 • Dersom låner har fått to purringer, inndras låneretten til materialet er levert
 • Andre typer meldinger, som hentemelding eller varselmelding, blir sendt via sms.
 • Alle typre meldinger/purringer er gebyrfrie

 

Ansvar:

 • Det er gratis å låne, men det koster å la være å levere
 • Eier av lånekortet er ansvarlig for alt som lånes på kortet. Ansvaret gjelder fra materialet er lånt ut og til det tilbakeleveres skrankepersonalet i biblioteket.

Erstatning:

 • Dersom materialet ikke er innlevert etter 2. gangs purring, anses materialet som tapt og det må erstattes
 • Også skadet materiale må erstattes.
 • Biblioteket har følgende takster for tapt, eventuelt skadet materiale:

Erstatningssatser:

Voksen skjønnlitteratur
kr. 250/400
Voksen faglitteratur
kr. 300/600
Barnebøker
kr. 200/300
Lydbøker
kr. 300/500
Tegneserier
kr. 150
Musikk/CD
kr. 250/300
DVD
kr. 200/300
Språkkurs
kr. 1000/2000

 

 • Spesielt verdifullt materiale kan føre til høyere erstatningstakster.
 • Det sendes ut regning på tapt eller skadet materiale, deretter inkassovarsel.
 • Låneretten inndras til låner har gjort opp for seg.