Lag og foreninger

Loppa kommune har flere lag og foreninger man kan melde seg inn i.

Lag

Andsnes Velforening
Nann Jovold-Evenmo
Jordbærstien 51, 1405 Langhus
Tlf. 46 54 64 85
 
Bergsfjord utviklingslag
Berit Land
Postboks 1048, 9580 Bergsfjord
Tlf. 90 92 43 16
 
Frakkfjord Bygdelag
Roy Håkonsen
Breverudsvingen 4, 9513 Alta
Tlf. 95 15 07 91
Til hjemmeside
 
Langfjordhamn Bygdelag
Ingvi Erlendsson Luthersson
9583 Langfjordhamn
Tlf. 99 78 48 28
 

Loppa øy Bygdelag

Astrid Høydalen
9586 Loppa

Tlf.: 91 30 18 85

Nuvsvåg Hagelag
Brynhild Johnsen
9582 Nuvsvåg
Tlf. 78 45 88 88
 
Nuvsvåg Husflidslag
Gerd Lisa Henriksen
9582 Nuvsvåg
Tlf. 78 45 88 60
 
Nuvsvåg Redningsforening
Randi V. Frisk
9582 Nuvsvåg
Tlf. 97 97 15 80/78 45 88 93
 
Nuvsvåg Utviklingslag
Fabrice Caline
9582 Nuvsvåg
Tlf. 47 29 38 68
 
Sandland Bygdelag
Tor Birger Grønnum
9585 Sandland
Tlf. 90 51 56 63
 

Sør-Tverrfjord Bygdelag
Einar Nikolay Mikkelsen
Postboks 143
9502 Alta

Tlf. 90 68 62 57
 

Vassdalen Velforening
Marit Olsen
Vassdalsveien 7, 9550 Øksfjord
 
Vestre Loppa utviklingslag
(Langfjordhamn/Sandland/Sør-Tverrfjord)
Arne Rotes
9584 Sør-Tverrfjord
Tlf. 97 52 20 30
 
Øksfjord-Dagan
Jim Gaute Olsen
Vassdalsveien 7, 9550 Øksfjord
Tlf. 41 57 43 357
 
Øksfjord Husflidslag 
 
Øksfjord & Omegn Pensjonistforening
May Johansen
Hamna, 9550 Øksfjord
Tlf. 78 45 83 99
 
Øksfjord Revygruppe
Astrid Johansen
Strandveien 32, 9550 Øksfjord
Tlf. 90 66 54 63
 


Jakt & Fiske

 
Kåven Jeger og Fiskeforening
Arne Kristian Vestre
Keilaveien 4, 9550 Øksfjord
Tlf. 91 60 48 73
 
Nuvsvåg Jeger- og Fiskeforening
Henrik M. Pettersen
9582 Nuvsvåg
Tlf. 99 44 6545
 
Ytre Loppa Jeger- og Fiskeforening
Halvor Berg
9585 Sandland
Tlf. 78 45 81 89/47 33 42 23
 
Øksfjord Jeger- og Fiskeforening
Kai M. Hansen
Skogveien 20, 9550 Øksfjord
Tlf. 91 71 26 26
 


Sosiale og humanitære lag

Demensforeninga i Loppa
Ragnhild Martinsen
Keilaveien 5, 9550 Øksfjord
Tlf. 97 67 83 21
 
Loppa LHL avd. Nuvsvåg
Ingrid Olsen
9582 Nuvsvåg
Tlf. 90 03 02 84
 
Loppa menighetsblad
Hilfred Johansen
Hankenbakken 37, 9550 Øksfjord
Tlf. 78 45 83 10
 
Loppa Snøscooterforening
Frank Bækken
Lilleveien 9, 9550 Øksfjord
Tlf. 94 87 00 14 
 
Nuvsvåg Kirkeforening 
Unni Eriksen  
9582 Nuvsvåg
Tlf. 97 11 53 67
 
Nuvsvåg Sanitetsforening
Anne Lise Olsen
9582 Nuvsvåg
Tlf. 91 10 32 89
 
Sandland og Sør-Tverrfjord kirkeforening
Anne Mari Solli
9585 Sandland
Tlf. 47 39 95 41
 
Øksfjord lag av LHL
Gunnar Olafsson
Parkveien 7, 9550 Øksfjord
Tlf. 91 77 17 05
 
Øksfjord Sanitetsforening
Ann H. Johansen
Platået 19, 9550 Øksfjord
Tlf. 95 40 27 60
 


Idrettsorganisasjoner

Bergsfjord U&IL
Hans Roald Johnsen
9580 Bergsfjord
Tlf. 99 27 64 74

Loppa idrettsråd
Thorbjørn Johnsen
Platået 1, 9550 Øksfjord
Tlf. 90 99 27 80
 
Nuvsvåg U&IL
Ørjan Olsen
9582 Nuvsvåg
Tlf. 99 04 77 95
 
Sandland Idrettslag
Steinar Halvorsen
9585 Sandland
Tlf. 47 41 9933
 
Øksfjord Atletklubb

 
Øksfjord Idrettslag
Morten Olsen
Platået, 9550 Øksfjord
Tlf. 41 54 34 75
 


Fagforeninger

Delta avd. Loppa
 
Den norske Legeforening
Kommuneoverlege
Hankenbakken 26
Tlf. 78 45 30 55
 
Fagforbundet i Loppa
Halvor Pettersen
Hankenbakken 23, 9550 Øksfjord
Tlf. 91 76 11 34
 
Fellesorganisasjon

 
Norsk Fysioterapeutforbund
Cathrine Jensen
Platået 22, 9550 Øksfjord
Tlf. 91 36 49 38
 
Norsk Jern- og metallarbeiderforening
Viktor Johansen
Skogveien 12, 9550 Øksfjord
Tlf. 78 45 84 80
 
Norsk sykepleierforbund Loppa
Anne Merilä
Moloveien 5, 9550 Øksfjord
Tlf. 41 27 63 96
 
Skolenes Landsforbund avd. Loppa
Hans Roald Johnsen
9580 Bergsfjord
Tlf. 99 27 64 74
 
Utdanningsforbundet avd. Loppa
Åse Rydheim
Ystnesveien 34, 9550 Øksfjord
Tlf. 48 30 51 66
 


Politiske organisasjoner

Loppa Arbeiderparti 
Kim Gøran Pedersen
Strandveien 41, 9550 Øksfjord
Tlf. 95 92 93 94
 
Loppa Høyre
Ståle Sæther
Holmveien 10, 9550 Øksfjord
Tlf. 91 33 77 44
 
Loppa Senterparti

 
Loppa Sosialistisk Venstreparti
Hans Roald Johnsen
9580 Bergsfjord
Tlf. 99 27 64 74