Landbruk

Landbruk i Loppa kommune

Loppa kommune deltar i et interkommunalt samarbeid i forhold til behandling av landbrukssaker.

Jordbrukssjefen kan kontaktes på følgende adresse:
Alta Kommune
Landbrukskontoret
Postboks 1403
9506  ALTA
 

Signe Olaussen Jordbrukssjef 78 45 51 20 977 09 996


Faks:  78 45 50 12

landbruk@alta.kommune.no

Landbrukskontoret kan bl.a. gi informasjon om følgende:
bygdeutviklings-midler:

  • Landbrukets og skogbrukets tilskuddsordninger
  • Deling og omdisponering av landbruks- areal
  • Konsesjon for erverv av fast eiendom