Loppas historie - bygdebok for Loppa kommune

Bygdebok for Loppa kommune

08.12.14

Bygdebok for Loppa kommune.

Pins LK

Kommunepin

22.03.13

Loppa kommune selger kommunepin til kr. 50,- pr. stk. Ved å betale inn kr. 50,- på en giro på kontonr. 4740 05 01633 (Loppa kommunes bedriftskonto)å merke den med ”kjøp av pins” og navnet ditt, sender vi pins så snart vi har mottatt innbetalingen