standardbilde-loppa

Loppa kommune stenger all offentlig persontransport inn og ut av kommunen.

Med hjemmel i smittevernloven, § 4.1 c har kommuneoverlegen som smittevernansvarlig lege bestemt at all offentlig transport av passasjerer mellom Loppa kommune og tilgrensende kommuner skal opphøre.

Dette innebærer at det ikke skal finne sted personbefordring med buss eller båt mellom tilgrensende kommuner og Loppa kommune. Persontransport med offentlig kommunikasjonsmiddel internt i Loppa kommune vil fortsatt kunne finne sted.

All persontransport mellom tilgrensende kommuner og Loppa kommune skal dermed være basert på kjøring med bil. Ved bruk av bil skal det ikke finne sted personbefordring av andre personer enn de som tilhører samme husstand. Tiltaket gjennomføres for å forebygge kryss-smitte med koronavirus fra personer som ikke er identifisert som koronasmittet til ikke-smittede blant Loppas innbyggere.

Transport av passasjerer med ferge til og fra Hasvik vil fortsatt kunne finne sted, men passasjerer som benytter fergen må umiddelbart, og uten opphold, reise videre fra Loppa kommune, uten å stanse for opphold her. Bilførere og passasjerer oppfordres til å sitte i bilen i påvente av innkjøring på fergen, og straks å kjøre videre etter ilandkjøring, uten å stoppe i Loppa kommune.

Personbefordring av andre personer enn Sibelco Nordics ansatte skal ikke finne sted mellom Loppa kommune og Sibelco Nordics anlegg på Stjernøya. Dette gjelder transport både fra Øksfjord til Sibelco Nordics bedrift på Stjernøya og fra bedriften til Øksfjord.

Retningslinjer for dispensasjon vil bli utarbeidet, men vil  være begrenset til strengt nødvendig transport, særlig relatert til reiser til og fra spesialisthelsetjenesten for personer ikke har symptomer på koronasmitte, eller som ikke har vært i nærkontakt med personer med koronasmitte, men som trenger diagnostikk eller behandling i regi av spesialisthelsetjenesten.

 

Øksfjord 16/3-20

 

Olav Gunnar Ballo

Kommuneoverlege