standardbilde-loppa

Lover, forskirfter og regulativer for Loppa havn

Gjeldene lover, forskrifter og regulativer for Loppa havn.