Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet består av følgende medlemmer: 

 Thor-Harald Seljevold  Leder
Linda Rostrup Martinsen Medlem
Ivar Martinsen Medlem
Cathrine Jensen Varamedlem