standardbilde-loppa

Meld fra til mattilsynet om døde fugler

Vi har fått en del meldinger om både syke og døde måser i Øksfjord området, i den forbindelse ønsker vi å oppfordre folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fugler.

Fugleinfluensa påvist i Norge

Det er påvist høypatogen fugleinfluensa i Norge, Sverige, Danmark og flere land i Europa denne høsten. Fugleinfluensaen som nå påvises er først og fremst en risiko for fugler, og ikke for mennesker. Risikoen for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav. 

Disse artene bør du melde fra til Mattilsynet om:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • havsuler
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråke og ravn)
  • småfugl (kun ved mange døde fugler på et lite område)

Dette gjelder spesielt i områder som fungerer som rasteplasser for trekkfugler.

Fugler som er døde av ytre skader, er avmagra eller råtne er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa. Men, ved funn av døde fugler av de ovenfor beskrevne artene uten synlig dødsårsak bør disse meldes inn ved å sende en post til postmottak@mattilsynet.no 

For mer informasjon klikk her.