renovasjon

Utsatt renovering i Nuvsvåg og Tverrfjord pga. feil med renovasjonsbil

Melding fra VEFAS IKS

 

 

Informasjon fra Vefas:

Pga. feil med renovasjonsbil får vi dessverre ikke renovert onsdag 5. august i Nuvsvåg og Tverrfjord som planlagt.

Vi renoverer onsdag 12. august.

Sort sekk med kildesortert avfall kan settes ved avfallsdunken. 

Ved spørsmål, kontakt oss på 78 44 47 50.

Meldingen gjelder for adresse:

Lausfjellveien 7 .