standardbilde-loppa

Fra 01.01.2004

Møteinnkallinger og møteprotokoller for Kommunestyret

2021:

Møteinnkalling 17.06.2021

Møteprotokoll 20.05.2021

Møteinnkalling 20.05.2021

Møteprotokoll 06.05.2021

Møteinnkalling 06.05.2021

Møteprotokoll 18.03.2021

Møteinnkalling 18.03.2021

Møteprotokoll 28.01.2021

Møteinnkalling 28.01.2021

2020:

Møteprotokoll 10.12.2020

Møteinnkalling 10.12.2020, PS 91/20, PS 92/20 ,PS 93/20

Vedlegg til møteinnkalling 10.12.2020

Møteprotokoll 12.11.2020

Møteinnkalling 12.11.2020

Møteprotokoll 15.10.2020

Møteinnkalling 15.10.2020

Møteprotokoll 24.09.2020

Møteinnkalling 24.09.2020

Møteprotokoll 17.09.2020

Møteinnkalling 17.09.2020

Møteprotokoll 25.06.2020

Møteinnkalling 25.06.2020

Møteprotokoll 05.06.2020

Møteinnkalling 05.06.2020

Møteprotokoll 28.05.2020

Møteinnkalling 28.05.2020

Møteprotokoll 15.04.2020

Møteinnkalling 15.04.2020

Møteprotokoll 08.04.2020

Møteinnkaling 08.04.2020

Møteprotokoll 02.04.2020

Møteinnkalling 02.04.2020

Møteprotokoll 31.03.2020

Møteinnkalling 31.03.2020

Møteprotokoll 24.03.2020

Møteinnkalling 24.03.2020

Møteprotokoll 12.03.2020

Møteinnkalling 12.03.2020

Møteprotokoll 06.02.2020

Møteinnkalling 06.02.2020

2019:

Møteprotokoll 12.12.2019

Møteinnkalling 12.12.2019

Ny tilleggsak; Øksfjord Eiendom (SUS) v/Oldervik Fiskeiindustri-Tilskudd til opprusting av kaifront ved fiskebruket i Øksfjord

Møteprotokoll 7.11.2019

Møteinnkalling 7.11.2019

Møteprotokoll konstitueringsmøte 28.10.2019

Møteinnkalling konstitueringsmøte 28.10.2019

Møteprotokoll 15.10.2019

Møteinnkalling ekstraordinært møte 15.10.2019

Møteprotokoll 19.09.2019

Møteinnkalling 19.09.2019

Møteprotokoll 27.06.2019

Møteinnkalling 27.06.2019

Referatsaker til kommunestyremøte 27.06.2019

Møteprotokoll 20.06.2019

Møteinnkalling 20.06.2019

Referatsaker til kommunestyremøte 20.6.2019

Møteprotokoll 11.04.2019

Møteinnkalling 11.04.2019

Saksdokument til sak 10/19

Møteprotokoll 14.03.2019

Møteinnkalling 14.03.2019

Møteprotokoll ekstraordinært møte 11.01.19

Møteinnkalling ekstraordinært møte 11.01.2019

Ettersendte dokumenter;

Konstituering av rådmann

2018:

Møteprotokoll 13.12.2018

Møteinnkalling 13.12.2018

Møteprotokoll ekstraordinært møte 29.11.2018

Møteinnkalling ekstraordinært møte 29.11.2018

Møteprotokoll 25.10.2018

Møteinnkalling 25.10.2018

Møteprotokoll 6.09.2018

Møteinnkalling 6.09.2018

Vedlegg;Referatsaker

Møteprotokoll 21.06.2018

Møteinnkalling 21.06.2018

Vedlegg;

Forslag til planprogram

Rapport - Eierskapskontroll Loppa kommune

Helhetlig plan for bosetting og inkludering av flyktninger i Loppa kommune

Årsmelding 2017

Møteprotokoll 08.05.2018

Møteinnkalling ekstraordinært møte 08.05.2018

Tilleggsak 08.05.2018

Møteprotokoll 19.04.2018

Møteinnkalling  19.04.2018

Tilleggssaksliste 19.04.2018

Møteprotokoll 6.03.2018

Møteinnkalling 6.03.2018

Møteprotokoll ekstraordinært møte 06.02.2018

Møteinnkalling ekstraordinært møte 06.02.2018

Vedlegg til innkallingen - Overordnet ambulanseplan for Finnmarkssykehuset 2018-2028

Vedlegg til innkallingen - SINTEF rapport Stasjonsstruktur og dimensjonering av ambulanseflåten i Finnmark

2017:

Møteprotokoll 14.12.2017

Møteinnkalling 14.12.2017

Møteprotokoll 26.10.2017

Møteinnkalling 26.10.2017

Møteprotokoll ekstraordinært kommunestyremøte 26.09.2017

Møteinnkalling ekstraordinært kommunestyremøte 26.09.2017

Møteprotokoll 14.09.2017

Møteinnkalling 14.09.2017

Møteprotokoll 22.06.2017

Møteinnkalling 22.06.2017

Vedlegg til innkalling - Årsmelding 2016

Vedlegg til innkalling - Kommunal planstrategi 9.6.2017

 

Møteprotokoll 16.03.2017

Møteinnkalling 16.03.2017

Eierskapsmelding 2017

2016:

Møteprotokoll 15.12.2016

Møteinnkalling 15.12.2016

Møteprotokoll 03.11.2016

Møteinnkalling 03.11.2016

Møteprotokoll 26.10.2016

Møteinnkalling 26.10.2016

Møteprotokoll 01.09.2016

Møteinnkalling 01.09.2016

Møteprotokoll 16.06.2016

Møteinnkalling 16.06.2016, del 1

Møteinnkalling 16.06.2016 del 2

Vedlegg møteinkalling 16.06.2016

 

Møteprotokoll 18.05.2016

Møteinnkalling 18.05.2016

Møteprotokoll 28.04.2016

Møteinnkalling 28.04.2016

Møteprotokoll 13.04.2016

Møteinnkalling 13.04.2016

Møteprotokoll 03.03.2016

Møteinnkalling 03.03.2016 vedlegg til innkalling:

Utredning av kommunesammenslåing

Forarbeid til ny strategiplan

2015:

Møteprotokoll 18.12.2015

Møteinnkalling 18.12.2015

Møteprotokoll 24.11.2015

Møteinnkalling 24.11.2015

Møteinnkalling 30.10.2015

Møteprotokoll 30.10.2015

Møteprotokoll 18.06.2015

Møteinnkalling 18.06.2015

møteprotokoll 23.04.2015

Møteinkalling 24.04.2015

Møteprotokoll 12.03.2015
Møteinnkalling 12.03.2015

2014:

Møteprotokoll 17.12.2014
Møteinnkalling 17.12.2014
Tilleggssaksliste 17.12.2014

Møteprotkoll 31.10.2014
Møteinnkalling 31.10.2014

Møteprotokoll 23.09.2014
Møteinnkalling 23.09.2014

Møteprotokoll 13.06.2014
Møteinnkalling 13.06.2014

Møteprotokoll  05.05.2014
Møteinnkalling 05.05.2014

Møteprotokoll 21.02.2014
Møteinnkalling 21.02.2014

2013

 

Møteprotokoll 13.12.2013
Møteinnkalling 13.12.2013

Møteprotokoll 06.11.2013
Møteinnkalling 06.11.2013

Møteprotkoll 27.09.2013
Møteinnkalling 27.09.2013


Møteprotokoll 14.06.2013
Møteinnkalling 14.06.2013

 

Møteprotokoll 03.05.2013
Møteinnkalling 03.05.2013


Møteprotokoll 22.02.2013
Møteinnkalling 22.02.2013

 

2012

Møteprotokoll 17.12.2012
Møteinnkalling 17.12.2012

 

Møteprotokoll 25.10.2012
Møteinnkalling 25.10.2012

 

Møteprotokoll 14.09.2012
Møteinnkalling 14.09.2012

 

Møterprotokoll 15.06.2012
Møteinnkalling 15.06.2012

 

Møteprotokoll 25.05.2012
Møteinnkalling 25.05.2012

 

Møteprotokoll 16.03.2012
Møteinnkalling 16.03.2012

 

Møteprotokoll 27.01.2012
Møteinnkalling 27.01.2012

Møteinnkalling 10.01.2012 Folkevalgtopplæring

2011

Møteprotokoll 13.12.2011
Møteinnkalling 13.12.2011

Referatsaker 13.12.2011

 

Møteprotokoll 28.10.2011

Møteinnkalling 28.10.2011

 

Møteprotokoll 30.09.2011
Møteinnkalling 30.09.2011
Tilleggssaksliste 30.09.2011

 

Møteprotokoll 30.08.2011
Møteinnkalling med tilleggssaksliste 30.08.2011

Møteprotokoll 10.06.2011
Møteinnkalling 10.06.2011

 

Møteprotokoll 13.05.2011
Møteinnkalling 13.05.2011

 

Møteprotokoll 25.03.2011
Møteinnkalling 25.03.2011

 

 

2004        2005        2006         2007         2008        2009          2010

20.02.04    04.03.05    17.02.06     09.03.07      22.02.08    27.02.09      05.03.10
07.05.04    29.04.05    28.04.06      22.05.07    25.04.08    27.03.09      23.04.10
15.06.04    28.06.05    22.06.06      22.06.07    13.06.08     30.04.09      07.06.10
06.10.04    16.09.05    13.10.06     19.10.07     26.09.08     12.06.09      24.09.10 
22.10.04    04.11.05    15.12.06     16.11.07     31.10.08     21.08.09      05.11.10
17.12.04    16.12.05                          21.12.07    17.12.08     25.09.09      10.12.10
                                                                                                       20.11.09
 
                                                                                                       
16.12.09