standardbilde-loppa

Politiske møter

Møteplan 2021

Møteplan for 2021

Teknisk, plan og næring

12. januar Kl. 09:15
4.mars Kl. 09:15
22.april Kl. 09:15
3.juni Kl. 09:15
2.september Kl. 09:15
14.oktober Kl. 09:15
4.november Kl. 09:15
25.november Kl. 09:15

 

 

Formannskapet

 

12. januar Kl. 11:00
4.mars Kl. 11:00
22.april Kl. 11:00
3.juni Kl. 11:00
2.september Kl. 11:00
14.oktober Kl. 11:00
4.november Kl. 11:00
25.november Kl. 11:00

 

 

Kommunestyret

 

28. januar Kl. 10:00
18.mars Kl. 10:00
6.mai Kl. 10:00
17. juni Kl. 10:00
16. september Kl. 10:00
28. oktober Kl. 10:00
18. november Kl. 10:00
16. desember Kl. 10:00

 

Levekårsutvalget

18.februar Kl. 11:00
20.april Kl. 16:15
10.juni Kl. 11:00
9.september Kl. 11:00
21.oktober Kl. 11:00
11.november Kl. 11:00