standardbilde-loppa

Politiske møter

Møteplan 2021

Møteplan for 2021

Teknisk, plan og næring

12. januar Kl. 09:00
2.mars Kl. 09:00
20.april Kl. 09:00
1.juni Kl. 09:00
31.august Kl. 09:00
12.oktober Kl. 09:00
23.november Kl. 09:00

 

Formannskapet

 

12. januar Kl. 10:00
2.mars Kl. 10:00
20.april Kl. 10:00
1.juni Kl. 10:00
31.august Kl. 10:00
12.oktober Kl. 10:00
23.november Kl. 10:00

 

Kommunestyret

 

28. januar Kl. 10:00
18.mars Kl. 10:00
6.mai Kl. 10:00
17. juni Kl. 10:00
16. september Kl. 10:00
28. oktober Kl. 10:00
16. desember Kl. 10:00

 

Levekårsutvalget

18. februar Kl. 11:00
22. april Kl. 11:00
10. juni Kl. 11:00
9. september Kl. 11:00
14. oktober Kl. 11:00
25 november Kl. 11:00