standardbilde-loppa

Politiske møter

Møteplan 2020

Møteplan for 2020

Formannskapsmøter 

23.januar Kl. 10:00
27.februar Kl. 10:00
2.april Kl. 10:00
14.mai Kl. 10:00
4.juni Kl. 10:00
8.september Kl. 10:00
3.november kl. 10:00
19.november kl. 10:00

 

Kommunestyremøter

6.februar Kl. 10:00
12.mars Kl. 10:00
16.april Kl. 10:00
28.mai Kl. 10:00
18.juni Kl. 10:00
17.september Kl. 10:00
12.november kl. 10:00
10.desember kl. 10:00

 

Levekårsutvalget

17.mars Kl. 16:00
2.juni Kl. 16:00
5.november Kl. 11:00