standardbilde-loppa

Møteinnkallinger og møteprotokoller

Levekårsutvalgets møteinnkallinger og møteprotokoller.

2021:

Møteprotokoll_LEV_20.04.21 pdf.pdf

Møteprotokoll 18.02.2021

Møteinnkalling 18.02.2021

 

2020:

Møteprotokoll 17.11.2020

Møteinnkalling 17.11.2020

Møteprotokoll 05.11.2020

Møteinnkalling 05.11.2020

Møteprotokoll 04.09.2020

Møteinnkalling 04.09.2020

Møteprotokoll 02.06.2020

Møteinnkalling 02.06.2020

Møteprotokoll 01.04.2020

Møteinnkalling 01.04.2020

2019:

Møteprotokoll 21.11.2019

Møteinnkalling 21.11.2019

Møteprotokoll 03.06.2019

Møteinnkalling 03.06.2019
Handlingsplan, Vold i nære relasjoner
Årsmelding 2018

Møteprotokoll 23.04.2019

Møteinnkalling 23.04.2019

Møteprotokoll 26.2.2019

Møteinnkalling 26.2.2019

2018:

Møteprotokoll 22.11.2018

Møteinnkalling 22.11.2018

Møteprotokoll 11.10.2018

Møteinnkalling 11.10.2018

Møteprotokoll 25.09.2018

Møteinnkalling 25.09.2018

Møteprotokoll 29.05.2018

Møteinnkalling 29.05.2018

Møteprotokoll 23.03.2018

Møteinnkalling 23.03.2018

Møteprotokoll 12.02.2018

Møteinnkalling 12.02.2018

2017:

Møteprotokoll 23.11.2017

Møteinnkalling 23.11.2017

Møteprotokoll 16.10.2017

Møteinnkalling 16.10.2017

Møteprotokoll 29.08.2017

Møteinnkalling 29.08.2017

Møteprotokoll 06.06.2017

Møteinnkalling 06.06.2017

Møteprotokoll 28.04.2017

Møteinnkalling 28.04.2017

Møteprotokoll 28.02.2017

Møteinnkalling 28.02.2017

2016:

Møteprotokoll 28.11.2016

Møteinnkalling 28.11.2016

Møteprotokoll 19.08.2016

Møteinnkalling 19.08.2016

Møteprotokoll 03.06.2016

Møteinnkalling 03.06.2016

Møteprotokoll 15.04.2016

Møteinnkalling 15.04.2016

 

2015:

Møteprotokoll 03.12.2015

Møteinnkalling 03.12.2015

Møteprotokoll 10.11.2015

Møteinnkalling 10.11.2015

Møteprotokoll 29.05.2015

Møteprotokoll 14.04.2015

Møteprotokoll 02.03.2015
Møteinnkalling 02.03.2015

2014:

Møteprotokoll 25.11.2014
Møteinnkalling 25.11.2014

Møteprotokoll 17.10.2014
Møteinnkalling 17.10.2014

Møteprotokoll 11.09.2014
Møteinnkalling 11.09.2014


Møteprotokoll 23.05.2014
Møteinnkalling 23.05.2014

Møteprotokoll 24.04.2014
Møteinnkalling 24.04.2014

Møteprotokoll 20.03.2014
Møteinnkalling 20.03.2014

Møteprotokoll 11.02.2014
Møteinnkalling 11.02.2014

 

2013:

Møteprotokoll 26.11.2013
Møteinnkalling 26.11.2013

 

Møteprotokoll 24.10.2013
Møteinnkalling 24.10.2013
 

Møteprotokoll 19.09.2013
Møteinnkalling 19.09.2013


Møteprotkoll 29.05.2013
Møteinnkalling 29.05.2013

Møteprotokoll 05.04.2013
Møteinnkalling 05.04.2013

Møteprotokoll 28.02.2013
Møteinnkalling 28.02.2013

2012:

Møteprotokoll 21.11.2012
Møteinnkalling 21.11.2012

Møteprotokoll 15.10.2012
Møteinnkalling 15.10.2012

Møteprotokoll 04.09.2012
Møteinnkalling 04.09.2012

Møteprotokoll 04.06.2012
Møteinnkalling 04.06.2012
Tilleggssaksliste


Møteprotokoll 24.05.2012
Møteinnkalling 24.05.2012

Møteprotokoll 08.05.2012
Møteinnkalling 08.05.2012
Vedlegg til møteinnkalling - Utredning fremtidig skolestruktur i Loppa

Møteprotokoll 08.03.2012
Møteinnkalling 08.03.2012

Møteprotokoll 24.01.2012   
Møteinnkalling 24.01.2012


2011:

Møteprotokoll Levekårsutvalget 21.10.2011
Møteinnkalling Levekårsutvalget 21.10.2011

Møteprotokoll Levekårsutvalget 21.06.2011
Møteinnkalling Levekårsutvalget 21.06.2011

Møteprotokoll Levekårsutvalget 15.04.2011
Møteinnkalling Levekårsutvalget 15.04.2011

Møteprotokoll Levekårsutvalget 24.03.2011
Ingen møteinnkalling

Møteprotokoll Levekårsutvalget 01.03.2011
Ingen møteinnkalling

 

 

 2004
2005
2006
2007
2008
2009
 2010
 
 
 
 23.11.10