Oversikt skuterløyper

21.04.20

Her finner du oversikt over hvilke skuterløyper som er åpne.

Scooter

Informasjon om motorferdsel i Loppa kommune

15.12.16

Informasjon om snøscooterløyper og motorferdel i Loppa kommune.

Scooter

Motorferdsel i utmark, dispensasjon

14.12.16

Ved kjøring utenfor det ordinære løypenettet skal det søkes om dispensasjon fra motorferdelsloven.

Barmarkskjøring

Barmarkskjøring

18.07.11

Prosjekt ”Barmarkskjøring i Finnmark 2010” ble gjennomført i 2010. Prosjektet var et samarbeid mellom Direktoratet for naturforvaltning (DN), Sametinget, Finnmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Finnmark.