vefas logo

NYE RUTER VEFAS

Loppa/Hasvik, Langfjord

Åpningstider omlastestasjoner:
Øksfjord: Mandager fra kl. 12:00 til 17:00
Hasvik: Torsdager fra Kl. 12:00 til 17:00

Renovasjon, Oddetalsuke:
Tirsdag: Øksfjord. Det er sentral Øksfjord og veien helt til bommen i Øksfjordbotn.
Onsdag: Tverrfjord, Nuvsvåg.

Renovasjon, partallsuke:
Tirsdag: Ytre loppa, Bergsfjord, Sør-Tverrfjord og Sandland
Onsdag: Hele Sørøya.
 

Se Vefas.no for nærmere informasjon.