skole_bildeart

Skole - Innmelding 1. klassinger

12.04.21

Velkommen til alle nye førsteklassinger! 

 

standardbilde-loppa

Er du over 75 år, og ikke har fått tilbud om covid-vaksine?

21.04.21

Dersom du er over 75 år, og ikke har fått tilbud om å ta covid-vaksine - ber vi om at du tar kontakt med legekontoret på tlf 78453050 (hverdager mellom 9-15).

standardbilde-loppa

Frivillighetssentral i Loppa

21.04.21

Frivillighetssentral

Kommunestyret i Loppa har vedtatt at arbeidet med å etablere en frivillighetssentral i Loppa skal starte i år, med sikte på oppstart i 2022. I den forbindelse inviterer oppvekst- og kulturetaten lag og foreninger i Loppa til et oppstartmøte. Målet med oppstartmøte er å få dannet ei arbeidsgruppe som består av representanter fra Loppa kommune og lag og foreninger i Loppa.  Vi ønsker å få til en frivillighetssentral som dekker hele kommunen, og håper på deltakelse også fra bygdene utenfor Øksfjord.

 

Oppstartmøte: torsdag 13.mai kl 1700 på Samfunnshuset. På grunn av Corona-restriksjoner kan hvert lag/forening stille med kun EN representant. Vi ber om at dere melder dere på møtet innen mandag 10. mai.  Påmelding til sentralbordet i Loppa kommune tlf. 78453000.

 

faktura

Loppa kommune digitaliserer utsendelse av faktura

20.04.21

Loppa kommune er i ferd med å gjennomgå sine tjenester med sikte på økt bruk av digitale verktøy.  

Dette gjøres for å effektivisere og å redusere kostnader. Vi starter nå med digitalisering av utgående faktura til kunder.