coronavirus

Informasjon om koronavirus for Loppa kommune

12.03.20

Loppa kommune gjennomfører en rekke smitteverntiltak for å beskytte befolkningen mot coronasmitte. 

coronavirus

30.03.2020 - ingen påviste tilfeller av koronavirus i Loppa kommune.

30.03.20

Per 30.03.2020 kl 11:00 har ingen fått påvist koronasmitte i Loppa kommune.

NAV

NAV Loppa er stengt fra og med fredag 13. mars til og med mandag 13.april 2020

19.03.20

Dette med hensikt å begrense spredningen av koronasmitte.

barnehage

Ny informasjon vedrørende foreldrebetaling for barn i barnehager

26.03.20

Regjeringen har besluttet følgende vedtak:

Foreldrebetaling:

Foreldre skal slippe å betale for barnehagetilbudet så lenge barnehagen er stengt. Dette gjelder også barn som er i barnehagen i denne perioden. Barnehagene vil få kompensert tapet av foreldrebetalingen av regjeringen. Les her:

 

Loppa kommune

Høring og offentlig ettersyn – Kommuneplanens arealdel 2020-2030 for Loppa kommune

26.03.20

Formannskapet i Loppa gjorde i møte 10.093.2020 følgende vedtak i sak 20/20 Arealplan for Loppa kommune - førstegangsbehandling: