Status for åpne og stengte løyper, med oversiktskart

21.04.20

Her finner du oversikt over hvilke skuterløyper som er åpne.

Løypene kan åpnes når hele løypenettet har et bærende snødekke. Snøskuterferdel langs løypene er bare tillat når løypenettet er entydelig merket i terrenget, og annonsert åpen på kommunens hjemmeside. Kommunen kan stenge for bruk av snøskuter med umiddelbar virkning dersom det oppstår forhold som gjør dette nødvendig. Slike farer kan være stor snøskredfare eller annen akutt naturfare ved utsatte traser. Stengingen annonseres på kommunens hjemmeside. V

Noen av løypene går tett på bebyggelse og på plasser der man kan møte på andre. Vi ber derfor om at det vises særlig hensyn her for å unngå farlige situasjoner eller skape unødvendig støy og forstyrrelser. 

Snøskuterløypene stenges vanligvis for sesongen senest 5. mai. Kjør forsiktig og ha en fin tur!

standardbilde-loppa

Jodtabletter for beredskap hos Loppa kommune

04.03.22

Ved atomhendelser er det spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar jodtabletter. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler deg å ha jodtabletter hjemme. Jod skal bare tas etter råd fra myndighetene, og vil da gjelde for personer under 40. Jodtabletter kan kjøpes reseptfritt på apotek.

standardbilde-loppa

Informasjon om vaksiner

12.05.22

Fhi anbefaler alle over 65 år og personer i spesielle risikogrupper vaksiner mot

standardbilde-loppa

Varslingsprøve 8. juni

07.06.22

Se vedlegg for mer info. 

standardbilde-loppa

Septiktømming i Loppa kommune uke 26

22.06.22

Det vil bli utført septiktømming i Loppa kommune i uke 26.  Tankene må være merket.