Resepsjonen på legekontoret holdes stengt til kl 12:00 torsdag 08.06.2023 på grunn av kurs.

 

Ved behov for lege som ikke kan vente, ring 116117 for legevakt eller 113 for øyeblikkelig hjelp. 

Oppsatte timer med lege foregår som normalt.