standardbilde-loppa

Nyttige lenker

Her finner du nyttige lenker til arbeidet med bosetting av flyktninger.

  • UDI
  • IMDi
  • Lovdata, lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)
  • Lovdata, lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenestelover)
  • Tilskuddsportalen
  • HERO, tolk og oversettelsestjeneste