standardbilde-loppa

Åpning av barnehage i Loppa

Øksfjord barnehage åpner for alle onsdag 22. april 2020

Øksfjord barnehage åpner for alle onsdag 22.april 2020.

Det er barnehageeier som er ansvarlig for å sikre at barnehagedriften skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk.

Det er derfor viktig at alle tiltak i sjekklisten er på plass før gjenåpning av barnehagen. Alle smitteverntiltak skal være på plass slik at ansatte, barn og foresatte skal kunne føle seg trygge.

Nærmere informasjon vil bli sendt ut fra Øksfjord barnehage.