Barnehagen 2

Øksfjord barnehage

Øksfjord barnehage ligger i den tidligere internatbygningen på Saltnes, ca 1 km. fra sentrum.

Barnehagen har i dag 3 avdelinger med 32 barn i alderen 1-6 år.
Vi er 9 ansatte (1 styrer, 3 pedagogiske ledere og 5 assistenter).

Vi har åpningstid fra 7:30 - 16:00.
Ved behov kan man søke om utvidet åpningstid (jfr. vedtekter).

 

Kontaktinfo:
Øksfjord Barnehage
Molovn.39
9550 Øksfjord

Telefonnummer:
Styrer: 78 45 31 40
Avd. Sommerfuglen: 91 53 91 23
Avd. Humla: 91 55 06 73
Avd. Marihøna: 91 55 82 97
 
E-post: oksfjord.barnehage@loppa.kommune.no
 
Dugnad i barnehagen høsten 2013. Foto: Anneli Vestre