Loppa kommune

Litt Historikk:

Det første valget på formannskap og representanter i Loppa ble holdt i Øksfjord den 15.juni 1839. 
Loppas første ordfører er etter det vi kjenner til handelsmann Jens Hjort Stuwitz.
Det første herredshuset ble bygd i Bergsfjord og ble tatt i bruk 2.10.1959. 
Rådhuset
Kommunen kjøpte A/S Njord Handel- og industris administrasjonsbygg  som ble herredshus i 
Øksfjord fra 25.11.1964 da de første flyttet inn. 
Om Kommunevåpenet til Loppa kommune.
Tusenårssted: Loppa kommunestyre vedtok 22.02.99 at:

"et flerbrukshus i Øksfjord skal være Tusenårsstedet i Loppa kommune".

Beliggenhet:

Helt vest i Finnmark, helt nord i Norge ligger en liten kommune, blant alpine fjelltopper, under mektige isbreer, langt ute i havgapet. Med Lopphavet som transportvei og næringsgrunnlag, blikkstille speil eller frådende udyr. Som kommune i Norge har Loppa en geografi som byr på utfordringer, men også muligheter. Kommunen grenser til Troms fylke og Kvænangen kommune i sør, Alta kommune i øst og Hasvik kommune i nord.     

Kommunen har litt i underkant av 1000 innbyggere hvorav halvparten bor i kommunesenteret Øksfjord,
de resterende bor i mindre samfunn rundt Lopphavet.

Kilde SSB