Oversikt

Ordførere gjennom tidene i Loppa kommune 1839 -

Jens Hjort Stuwitz

1839 –1847

Parti ukjent

Christopher A. Lassen

1841 –1847

Parti ukjent

Johan Axel Rask

1848 –1849

Parti ukjent

Markus Meyer

1849 –1857

Parti ukjent

Nils Hjort Stuwitz

1858 –1859

Parti ukjent

Ove Kristian Brock

1860 –1861

Parti ukjent

Georg Peter Ulich

1861 –1862

Parti ukjent

Wilhelm Henrik Klerck Buck

1863 –1869

Parti ukjent

Peder Olsen Megrund

1869 –1875

Parti ukjent

Petter Steffensen Berg

1876 –1877

Parti ukjent

Jens Rasmussen Kiil

1878 –1880

Parti ukjent

Edvard Buck

1881 –1897

Høyre

Arne Fosnes

1897 –1907

 Venstre

Reiel  Nybø

1908 –1911

Høyre

Arne Fosnes

1911 –1916

Venstre

Ola Berg

1916 –1941

Venstre

Edvin Pettersen

1945 –1946

Parti ukjent

Ragnar Lyngmoe

1947

Arbeiderpartiet

Nordahl Johansen

1948 –1955

Arbeiderpartiet

Ole Grønnum

1956 –1957

Arbeiderpartiet

Ole Grønnum

1958 –1959

Arbeiderpartiet

Harald Samuelsberg

1960 –1962

Arbeiderpartiet

Einar Fjelldahl

1962 –1963

Arbeiderpartiet

Einar Fjelldahl

1964 –1967

Arbeiderpartiet

Konrad J. Knutsen

1968 –1979

Arbeiderpartiet

Edgar Flåten

1978 –1981

Arbeiderpartiet

Torleif Gamst

1982 –1987

Arbeiderpartiet

Konrad J. Knutsen

1988 –1991

Arbeiderpartiet

Arne Gamst

1992 –1995

Sosialistisk Venstreparti

Arne Dag Isaksen

1995 –2007

Arbeiderpartiet

Jan-Eirik Jensen

2007 -2015

Kystpartiet

Steinar Halvorsen 2015 -2019 Høyre