Medlemmer

Vedtak i kommunestyre - 7.11.2019

Oversikt over medlemmer av sakkyndig nemnd og klagenemnd

Sakkyndig nemnd og klagenemnd for valgperioden 2020 - 2023.

Sakkyndig nemnd:

Leder Kim Gøran Pedersen
Medlem Ingvi J. E. Luthersson
Medlem Reidar Bjerkeli
Varamedlem Hege M. Krøyserth

Klagenemnd:

Leder Halvor Pettersen
Medlem Steinar Halvorsen
Medlem Paul Olav Røsbø
Varamedlem Jørgen Berntzen